PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 12 (oktober 2006) Nr. 33

4 Hoeveel mag goede zorg kosten?
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Herstelbemiddeling bij geweldsdelicten veelbelovend
– Drinken als in de soap?
– Klein leeftijdsverschil kinderen ongezond voor moeder?
– Bijzondere broers en zussen
– ‘Heropvoedingskampen werken niet’
– Kinderopvang vaak door familie en vrienden
– Aantal meldingen over pesten verdubbeld
– Tijdelijke toewijding aan jongste kind

8 Scholen ontdekken kindermassage / gewenste intimiteiten
Marijke Sluijter
Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en Belgi‘ dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van kinderen verbeteren. Tot verbazing van de leerkrachten neemt pestgedrag zienderogen af. ‘Een kind dat je masseert sla je niet!’


13 ‘Zondagskind’
STOPLAP

Bas Levering

14 ‘Operatie Jong is niet minder dan een ramp’
Bas Levering
De kwaliteit van de jeugdzorg baart zorgen. Met de verkiezingen voor de deur is het interessant om die zorgen eens door een expert op een rij te laten zetten. Bas Levering sprak met Adri van Montfoort, zelfstandig jeugdzorgadviseur en -onderzoeker over de achtergronden van de Wet op de jeugdzorg (2005) en hoe die zijn beslag krijgt. Operatie Jong ziet hij als een grote misvatting: ‘Als je Bureau Jeugdzorg nu verder wil decentraliseren naar de gemeenten veroorzaak je grote ongelukken’.

19 De pedagogiek van het uitje
OUDER & KIND
Liesbeth Sluiter

20 Buitenschoolse opvang in beweging / kantoorurenschool of vrijetijdsparadijs
Anja Hol & Leonie Heutz
Vanaf 1 januari 2007 hebben basisscholen een inspanningsplicht om voor- en naschoolse opvang voor hun leerlingen te regelen, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Anja Hol en Leonie Heutz van Kinderopvang Humanitas betreuren de centrale regierol van scholen en het gebrek aan aandacht voor de wensen van kinderen. Naar hun visie moet een gevarieerd activiteitenaanbod tot stand komen in nauwe samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten.

24 Gebaren met je baby
Jacobien Geuze
Door de introductie van je vroege gehoorscreening worden baby’s momenteel al binnen een maand na geboorte als slechthorend of doof gediagnosticeerd. Ouders en zorginstellingen zoeken daardoor naar manieren om middels gebarentaal met baby’s te communiceren. Jacobien Geuze van het Nederlands Gebarencentrum beschrijft hoe zij ouders leren om met hun baby te gebaren.

28 Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid / uitblinken mag!
Pieter Span
Werd hoogbegaafdheid twintig jaar geleden nog afgedaan als modeverschijnsel, tegenwoordig is er brede erkenning voor het feit dat bovengemiddeld intelligente kinderen om specifieke aandacht en begeleiding vragen. Toch blijven er veel misverstanden. Door antwoord te geven op veelgestelde vragen ruimt psychologiehoogleraar Pieter Span enkele misverstanden uit de weg en legt uit wat begaafde kinderen in zijn ogen nodig hebben.

32 Over het boek ‘Voetstapjes in de sneeuw’ van W.G. van de Hulst
stukgelezen
Ria Balm

34 Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld
Hanneke Velthuijsen
Het leven van jongeren in de Guatemalteekse krottenwijk Peronia is keihard. Armoede, criminaliteit, politiegeweld en een gebrek aan toekomstperspectief drijven hen in de armen van gewelddadige jeugdbendes. Zij verschaffen deze jongere een identiteit en ogenschijnlijke bescherming. Hanneke Velthuijsen schrijft over de overlevingsstrijd die deze jongeren voeren en het project dat hierin geleidelijk verandering brengt.

39 Dier en mens
Kind en Boek
Margriet Chorus
– Laika tussen de sterren van Bibi Dumon Tak
– Gloria van Erika Cotteleer
– Lola en de leasekat van Ceseli Josephus Jitta

40 Toezicht belemmert onderwijsvernieuwing

Ad Boes
Veel vernieuwingsscholen hebben moeite met de wijze waarop de onderwijsinspectie de resultaten van hun onderwijs beoordeelt. Volgens Ad Boes van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) laat het strikte toezichtkader te weinig ruimte voor verschillen tussen kinderen en verschillen tussen scholen. Broodnodige onderwijsvernieuwingen worden daardoor eerder tegengewerkt dan gestimuleerd. Boes licht zijn bezwaren toe en schetst de contouren van een alternatief onderwijstoezicht.

44 Jeugdzorg in Kiev
PEDAGOGISCH NIEUWS
Theo Doreleijers

45 Strijd
DOWN & OUT
Peter van der Doef

46 Op schrift

Ton Beekman
Recensie van het boek ‘Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, idee en praktijk 1500-2000’ van Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke Rietveld – van Wingerden.

47 Agenda

48 Tibet (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort