PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (april 2005) Nr. 24

4 Kennis is de nieuwe titel…
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Goede doelen
– Niet slaan!
– Multicultureel drama in televisiedrama?
– Veilige school
– Tussen twee vuren

6 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Loverboys
– Hoogbegaafd

6 i-PIP (vervolg)
– Lekker lezen…
– Grenzen stellen
– Drinken of verdrinken
– Gooi het maar in mijn pet
– Uitgaansgeweld

8 Seksespecifieke verwaarlozing
Martine Delfos
Mineke van Essen en Janka Stoker, twee hoogleraren, moeder en dochter, waarschuwen in Het gevaar van het verschil (PIP 23, januari 2005) voor het gevaar van het benadrukken van verschillen tussen mannen en vrouwen. Hun argument is dat het benadrukken van verschillen de emancipatie van de vrouw schaadt. Het verbazingwekkende is dat ze daarbij mijn werk op dit gebied in een vreemde context plaatsen. Mijn werk benadrukt niet de verschillen tussen mannen en vrouwen.

12 Respect voor het verschil
Lauk Woltring & Louis Tavecchio
Als reactie op het artikel van Mineke van Essen en Janka Stoker, in PIP van februari 2005 ‘Het gevaar van het verschil’, houden Lauk Woltring en Louis Tavecchio een pleidooi voor een ontwikkelingsgerichte benadering bij sekseverschillen in ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De auteurs vinden het wŽl noodzakelijk dat er meer mannelijke crcheleiders komen. Maar ze bestrijden dat hun mening gepaard gaat met stereotypering.

16 Over Robinson Crusoe van Daniel Defoe
stukgelezen
Dolph Kohnstamm
Bijna iedereen herinnert zich wel een kinderboek dat diepe indruk maakte toen het voor de eerste, de tweede, de tiende keer gelezen werd. De redactie van Pedagogiek in Praktijk heeft aan een aantal mensen gevraagd om een kort stuk te schrijven over zo’n kinderklassieker.

18 De kunst van het schakelen en verbinden
Bas Levering
Interview met Kars Veling

22 ‘Omdat ik je vader ben’
stoplap
Bas Levering

23 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

24 Eenheid ondanks verschillen
Wouter Pols
Brede scholen schieten als paddestoelen uit de grond, in de Randstad, maar ook daarbuiten. Je vindt ze overal, van Ameland tot Kessel. Maar vraag je aan een ouder of een leerkracht wat een brede school nu precies is, dan staan de meesten met de mond vol tanden. Iets met samenwerking misschien? Maar daar blijft het bij. De brede school is een fenomeen, maar wat is het eigenlijk?

28 Lief zijn
Down & Out
Peter van der Doef

29 Heksenkringen
Kind en Boek
Margriet Chorus

30 Effectief opvoeden, door ouders en leerkrachten
Carolien Gravesteijn & RenŽ Diekstra
Kinderen leren niet alleen op school, ze leven er ook (sociaal-emotionele) leefvaardigheden aan te reiken. Hoe kunnen leerkrachten deze taak op een zo effectief mogelijke manier uitvoeren? Wat zijn daarbij basale vaardigheden voor de leerkracht zelf? Op deze vraag geven Carolien Gravesteijn en RenŽ Diekstra in dit artikel antwoord.

34 Nooit meer stoeprandje gooien
Bas Levering
Voor veel ontwikkelingen geldt dat er in de afgelopen vijftig jaar meer veranderd is dan in de vijf eeuwen die daaraan voorafgaan, voor het kinderspel lijkt dat eens te meer het geval. Als het om het buitenspelen gaat zijn die veranderingen vandaag de dag nog gewoon waarneembaar als je op het platteland begint en langzaam de grote stad intrekt.

36 Zoenen
Stael
Victor Stael

37 Kinderopvang is niet nieuw
OP SCHRIFT
Channah Zwiep

38 De genezende werking van boeken
Evelyn Poortvliet & Marije Verhoeks
Om contact te maken met een kind dat het moeilijk heeft, kunnen boeken en verhalen ingezet worden als therapeutisch medium. Dit heet bibliotherapie. Door te lezen over gedachten en gevoelens van de boekkarakters, kan het kind tot de ontdekking komen dat bepaalde gevoelens niet raar of vreemd zijn, zoals het altijd dacht. Waardoor het kind daarna vaak wel opeens over die gevoelens kan en wil praten.

42 Pedagoog van bewustmaking, bevrijding en hoop: Paulo Freire
BIOGRAFIE
Siebren Miedema

46 Zorgenkinderen en jeugdzorg
Pedagogisch Nieuws
Herman Baartman

47 Agenda

48 Turkestan (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort