PIP* pedagogiek in praktijk — (februari 2021) nr. 119

06 Interview Jeannette Doornenbal: ‘Optimisme is een morele plicht’
Bas Levering
Dr. Jeannette Doornenbal was van 2006 tot 2020 lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen. Eind september 2020 ontving ze voor haar bijzondere werk de Hanzepenning. In het juryrapport wordt zij omschreven als een bevlogen pedagoog voor wie ieder kind telt en voor wie inclusie gedurende haar hele loopbaan de drijfveer is geweest. Begin december keek Bas Levering met haar terug en vooruit. 

12 Opinie: kinderen van de coronarekening
Hans Koppies
De belangen van kinderen en jongeren worden nauwelijks meegewogen in het coronabeleid, stelt orthopedagoog Hans Koppies. De huidige maatregelen berokkenen grote schade en daardoor wordt juist de meest vitale generatie het kind van de coronarekening. Een pleidooi voor meer pedagogiek in het coronadebat.

18 Pedagogiek: een schoolplein voor iedereen
Edith van Eck
Basisschoolleerlingen brengen zo’n vijfenhalf uur per week op het schoolplein door. Belangrijk dus om goed na te denken over de inrichting van het schoolplein en de manier waarop activiteiten worden aangeboden en begeleid.

28 Praktijk: diversiteit in kinderboeken
Yvonne Leeman
Een zoektocht naar diversiteit in kinderboeken, tegen het decor van afnemend leesplezier.

34 Onderzoek: weten wat je aan elkaar hebt
Lisette van der Poel en Anna van Spanje-Hennes
Over het belang van goede samenwerking tussen formele en informele ondersteuners van jongeren en gezinnen.

40 Praktijk: maak kinderen medemaker
Yvonne van Ginneken
Theatermaken met kinderen: vanuit hun eigen ervaringen kunnen kinderen aan grote thema’s een nieuwe betekenis geven.

& verder

03 Redactioneel
17 Kijk op de ander
22 Een schoolplein voor iedereen: discussie
24 Kunststukjes
26 De casus
27 iPiP
33 Generatie M
39 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
44 Warm aanbevolen
49 Koops over onderzoek
51 Agenda + Volgende keer + Service
52  Opvoeden op school