Pedagogische Studiën — Jrg. 93 (maart 2016) nr. 1

02 Pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang in Nederland
R. Fukkink en M. Boogaard

15 Extern rendement van vmbo-basis-vestigingen in het voortgezet onderwijs
A.C. Timmermans, L.T.M. Rekers-Mombarg & B.A.N.M. Vreeburg

38 De relatie tussen participatiemotivatie, vooropgestelde doelen en leervoorkeuren : een mixed-method studie bij deelnemers aan formele professionaliseringsactiviteiten.
K. Verswijvel, G. Vanthournout, D. Gijbels, P. Van den Bossche en P. Sprangers