Pedagogische Studiën – Jrg. 92 (januari 2015) nr. 1

02  Identificatie van strategiegebruik bij rekenen via niet-verbale methoden: mogelijkheden, beperkingen en inhoudelijke bevindingen. Een inleiding.
J. Torbeyns, M. Hickendorff en L. Verschaffel

09 Strategiegebruik bij rekenen afleiden uit het schriftelijk werk van basisschoolleerlingen.
M.F. Fagginger Auer, M. Hickendorff en C.M. van Putten

24 Het flexibel gebruik van de indirecte optelstrategie bestudeerd via de analyse van reactietijden
G. Peters, B. de Smedt, J. Torbeyns, P. Ghesquière en L. Verschaffel

39 Strategie-identificatie met de lege getallenlijn: een vergelijking tussen tablet en papier
J.A. Vermeulen, F. Scheltens en T.J.H.M. Eggen

55 Strategiegebruik op de getallenlijntaak geanalyseerd met behulp van eye-tracking
W.D. Schot, S. van Viersen, J.E. van ’t Noordende, E.M. Slot en E.H. Kroesbergen

70 Het onzichtbare zichtbaar maken: bespreking van vier bijdragen aan het onderzoek van cognitieve strategieën tijdens het rekenen
Ernest C.D.M. van Lieshout