Pedagogiek — Jrg. 25 (mei 2005) Nr. 1

3 Samenwerking in ontwikkeling
Forum
Frans Meijers

10 Geestelijke gezondheid en de medicalisering van de opvoeding in Nederland, ca. 1890-1950
Onderzoek
Nelleke Bakker

27 Naar een ecologische zorgethiek voor milieueducatie
Onderzoek
Dirk Willem Postma

40 Effecten van de feminisering van het basisonderwijs: opinies of feiten?
Onderzoek
Geert Driessen

59 Pragmatism and Educational Research
Gert J.J. Biesta & Nicholas C. Burbules, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003
boekbespreking
Joop Berding

63 Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1920 ….
Hilda Amsing, Delft: Eburton, 2002
boekbespreking
Kees Mandemakers
Gymnasium, H.B.S. en M.M.S. in onderwijssysteem, leerplan en geschiedenisonderwijs.

66 De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang
Rien van IJzendoorn, Louis Tavecchio & Marianne Riksen-Walraven, Amsterdam: Boom, 2004
boekbespreking
Marina Pool

69 Groepsteams in de residenti‘le jeugdhulpverlening, ….
Jo Weijenberg & Tony Rasenberg, Assen: Van Gorcum, 2004
boekbespreking
Huub Theunissen
Een onderzoek naar de verbetering van het teamfunctioneren na een integratieve teamtraining.

72 Kinderen van de minne? ….
Myriam Carlier, Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgi‘ voor Wetenschappen en Kunsten, 2004
boekbepsreking
Raf Vanderstraeten
Bastaarden in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen.

75 Internationale adoptie: ‘Ieder kind verdient een thuis’
discussie
Femmie Juffer