Pedagogiek — Jrg. 37 (oktober 2017) nr. 2

Themanummer: Over het werk van Micha de Winter

69 Redactioneel
Stijn Sieckelinck, Mariëtte de Haan en Doret de Ruyter

75 Over pubers, adolescenten en infantilisering
Willem Koops

89 Opvoeden: Een privé- én publieke zaak
Marije Kesselring
Focusgroepstudie naar de perspectieven van ouders op de betrokkenheid van medeopvoeders

103 Opvoednetwerken van migranten
Mariëtte de Haan
Een blauwdruk voor de pedagogische gemeenschap van de 21ste eeuw?

119 Op zoek naar verbinding in de samenleving
Bob Horjus en Maartje van Dijken
Lessen uit acht jaar onderzoek naar De Vreedzame Wijk

131 Burgerschapsvorming en nationale identiteit
Bas Levering

143 Het evidence-beest en normativiteit van opvoeding
Marit Hopman

157 Verschillende extreme idealen, dezelfde radicale zoektocht?
Elga Sikkens, Marion van San, Micha de Winter en Stijn Sieckelinck
Push- en pullfactoren volgens jongeren met extreemlinkse, extreemrechtse en extreem Islamitische idealen

173 Naar zinvolle evaluatiemethoden voor community-projecten
Chris Baerveldt
Van een focus op interventies naar een focus op jeugdnetwerken

187 Nawoord
Micha de Winter
Op weg naar een hoopgevende sociale pedagogiek