Pedagogiek — Jrg. 36 (december 2016) nr. 3

Themanummer: Onderwijs en Ouderbetrokkenheid

199 Onderwijs en ouderbetrokkenheid
Joep Bakker
Een inleiding

211 Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders
Annelies Kassenberg, Dorien Petri en Jeannette Doornenbal

227 De ervaringen van beginnende en ervaren leerkrachten in het contact met ouders
Emmely ten Have, Annelies Kassenberg en Ria Logtenberg

245 Houdingen van leerkrachten ten aanzien van ouders en hun emoties, reacties en gevoelens van competentie bij verschillende uitingen van ouderbetrokkenheid
Eddie Denessen en Luc Raket

267 Contact met ouders in het grootstedelijke vmbo
Mariëtte Lusse

289 De ouderbetrokkenheid van ouders met een kind in het eerste jaar vmbo
Karin Hoogeveen en Janneke Schilder
Opvattingen van ouders aan het begin en aan het einde van het schooljaar over hun rol, gevoel van competentie, verwachtingen en gedrag.