Pedagogiek — Jrg. 35 (april 2015) nr. 1

03 Verheffingsmachine
Joep Bakker

06 Het geweten: analyse van een grondbegrip van morele opvoeding
Jan Sleutel & Doret de  Ruyter

21 De identificatie van kinderen met leerproblemen in tijden van expansie van het speciaal onderwijs en vestiging van de academische orthopedagogiek in Nederland
Nelleke Bakker

39 Aan welke doelstellingen moeten schooldoorlichtingen voldoen? Exploratieve studie in Vlaanderen met de Delphi Methode
Maarten Penninckx & Jan Vanhoof

64 Artefacten als onderwijsvernieuwers. De casus van de BaSo-fiche in de zorgcontinuïteit tussen basis- en secundair onderwijs
Virginie März, Geert Kelchtermans, Karen Vermeir & Anne Appeltans

85 Beroepstrots als bron voor burgerschap: Burgerschapsvorming in het vmbo
Yvonne Leeman, Monique Volman