PIP* Pedagogiek in Praktijk — (februari 2017) nr. 95

06 Interview Andries van der Ark
Bas Levering
Prof. dr. Andries van der Ark is bijzonder hoogleraar Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie aan de Universiteit van Amsterdam en bezet de Kohnstamm-leerstoel vanwege de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP). Bas levering sprak met hem.

14 Praktijk
Peter Janssen
Werken met kinderen vraagt om werken met beelden. Afbeeldingen van dieren zijn goed te gebruiken om kinderen te helpen hun emoties onder woorden te brengen.

22 Accent jongeren: jongens van veertien
Angela Crott
Uit twintigste-eeuwse opvoedboeken blijkt dat de leeftijd van veertien een keerpunt is in de ontwikkeling van de jongen. Hij wil dan als man worden gezien.

29 Accent jongeren: Erikson en het gevoel van identiteit
Frank Reinders
Hoe ontwikkelt zich bij kinderen en jongeren het gevoel van identiteit? De theorieën van Erik Erikson hierover zijn nog steeds actueel.

42 Accent jongeren: Eenzaamheid bij jongeren
Gerine Lodder
Bij eenzaamheid denken we vaak aan ouderen. Toch vinden we onder jongeren minstens evenveel eenzamen als onder ouderen.

En verder…

03 Redactioneel

12 Kunst

18 Kijk op de ander

19 Koops over onderzoek

20 Film

27 Sieneke

28 Communiceren met kinderen

34 Het beslissende boek

37 Generatie M

38 De casus

39 iPiP

40 Waar hangen ze uit?

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent