PIP *Pedagogiek in praktijk — Jrg. 22 (juni 2016) nr. 91

06 Interview Hans Boutellier
Bas Levering
Eind vorig jaar verscheen Het seculiere experiment, van prof. dr. Hans Boutelier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij beschrijft in dit boek hoe we in de afgelopen vijftig jaar zonder God gingen samenleven. Bas Levering sprak met hem over de vraag in hoeverre dat gelukt is.

14 Pedagogiek – Kinderen en zelfbeschikking over hun leven
Ido Weijers
De euthanasiewet beschouwt kinderen onder de 12 jaar als wilsonbekwaam. Ido Weijers pleit er echter voor dat in situaties van ernstige ziekte waarin een jong kind een behandeling weigert of verzoekt om euthanasie, de wet gelegenheid moet bieden om nauwkeurig te onderzoeken in hoeverre het kind wilsbekwaam is.

22 Praktijk – Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen te staan
Yvonne Leeman
Samenleven in culturele diversiteit kan interessant, leuk en opwindend zijn en tegelijkertijd moeilijk. Niet gemakkelijk bespreekbaar in de klas, maar het gebruik van verhalen lijkt goed te werken.

30 Biografie – Jean Piaget (1896-1980)
Willem Koops
De fasen-theorie van Jean Piaget vormt voor velen nog altijd een richtlijn, ook als het om morele ontwikkeling en opvoeding gaat.

36 Praktijk – Paard of pedagoog?
Jenne Sietsma
Begeleiding met behulp van een paard kan, zowel voor kinderen als ouders, een speelse manier zijn om de eigen talenten te ontdekken.

42 Pedagogiek – Goed verzonnen of waargebeurd
Bas Levering
Voor relevante pedagogische theorievorming is goede fictie even waardevol als het beschreven echte leven.

En verder

03 Redactioneel

13 De casus

18 Film

20 Generatie M

21 Communiceren met kinderen

27 Sieneke

28 Waar hangen ze uit?

35 Mieren

40 Vinger aan de pols

46 Kijk op de ander

47 iPiP

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld