Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 8 (november 2020) nr. 5

06 Deelnemepercentage vso
Het deelnamepercentage vso stijgt en de gewenste (extra) ondersteuning van leerlingen en docenten op de reguliere scholen komt niet goed van de grond. Is passend onderwijs dan mislukt? Dat is te kort door de bocht. Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden schetsen een aantal factoren die de groei in het vso volgens hun veroorzaken

33 Van leerkracht naar leerpower
Er zijn genoeg voorbeelden te beschrijven van hoogbegaafde leerlingen die zich niet naar potentie hebben kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Bij hoogbegaafdheid zouden leraren specifieke kennis moeten hebben over hoe ze dit type leerlingen het best kunnen begeleiden in de klas. Dan hoeven ze minder door te verwijzen of externe hulp in te vliegen

38 Samen waar het kan, apart waar het nodig is
De huidige fysieke en mentale afstand tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ervaren veel betrokkenen als groot. Al heel lang klinkt de roep om integratie van schoolconcepten. De Talentencampus Eigen Wijs in Leeuwarden is een voorbeeld van deze integratie: een basisschool, een sboschool en een kinderopvangorganisatie opereren samen in één gebouw, met één naam

En verder
04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
12 Uitstroom naar (v)so in Noord-Nederland
19 Kinderen voelen zich meer gezien
25 Juridisch
28 Boeken en literatuur
30 Swv ‘in the picture’
32 Papegaaienhaai
37 Netwerk LPO