Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 8 (februari 2020) nr. 1

06 De Weerbarstige praktijk
Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de agenda. Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers schreven het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder. Daarin geven vertegenwoordigers van alle betrokken partijen hun mening over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs. Nicole vertelt over veel zaken waaraan de Tweede Kamer straks aandacht aan moet besteden.

12 Verander de context
In de huidige maatschappij werkt autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie groter wordt. Maar ze hebben nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? De nieuwe vorm van autoriteit, Verbindend Gezag gaat uit van kracht in plaats van macht.

35 Zicht op wat werkt
Wat heeft een leraar aan samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs? In een onderzoek vertelden ouders, leraren en hulpverleners wat zij vinden van die samenwerking en de effecten ervan. Drie zaken vielen op: er vindt in de afstemming reductie van complexiteit plaats: er wordt vaak over de leerling gepraat in retro-perspectief, en de leerling wordt vooral beoordeeld in de context van het gezin.

En verder

04 Nieuws Gemist?

05 Redactioneel

10 Terugblik op PO Congres 2020

16 Samenwerken: hemel en hel ineen

19 Naar buiten met de kids!

22 Spread: (v)so in beeld

24 Juridisch

27 Column kinderperspectief

28 Boeken en literatuur

30 SWV ‘in the picture’

32 Zeg nooit … nooit!

38 Column NPO