Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 7 (september 2019) nr. 4

Thema: Passend onderwijs – Onderwijsperspectief

06 Kwaliteit passend onderwijs
Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in een artikel op ’tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

19 OPP: hoe zit het ook alweer?
Zes jaar geleden is het voormalige handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). IN dit plan wordt het ontwikkelingsperspectief van een leerlingen vastgelegd. Maar er bestaan tussen scholen nog grote verschillen in hoe met het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt. Is het opp een noodzakelijk onderdeel of een onmisbaar document voor goed onderwijs aan een leerling die ondersteuningsbehoeftes heeft.

32 Goed onderwijs kan niet zonder kindgesprekken
Veel scholen denken na over manieren om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet meer helemaal zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig met kinderen individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht meer zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen.

En verder
04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
13 Tweede kamer over passend onderwijs
16 Statistieken primair onderwijs
19 Het opp, hoe zit dat ook alweer?
22 Zeven kwesties in het passen onderwijs
24 Juridisch
27 Getelevicivlinderflapsteerd
28 Boeken en literatuur
30 SWV ‘in the picture’
35 Checklist
36 Netwerk LPO: netwerk van netwerken
37 Werken met het opp