Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 7 (april 2019) nr. 2

Thema: Financiën

06 Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale? 
Rick de Wit, Directeur Infinite Financieel.
Er zijn nog te veel samenwerkingsverbanden die financiële rapportages niet kunnen opleveren. Daarom een artikel over de vraag hoe samenwerkingsverbanden hun middelen verdelen en de inzet van de middelen kunnen evalueren.

13 Wie oordeelt over ouders stopt met luisteren
Peter de Vries, Specialist Ouderbetrokkenheid.
“Met tachtig procent van de ouders gaat het prima hoor”, zei onlangs een leraar. “Maar die twintig procent kost me teveel energie.” Sommige ouders geven absoluut een bepaalde spanning en in het vechten voor hun kind kunnen ze rake klappen uitdelen. Maar hoe je het ook wendt of keert, ook dat hoort bij het vak onderwijzer.

32 Geldstromen door de school
Marije van den Berg, initiatiefnemer ‘Geldstromen door de school’.
“Het onderwijs slaagt op school. Daar gebeurt het. Maar in hoeverre ligt de zeggenschap over het slagen van onderwijs ook op school?”, vraagt Marije van den Berg zich af. Zij is een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Geldstromen door de school’, waarin de besteding van de middelen onder de loep is genomen. Ze begon een onderzoek op de school van haar kinderen.

En verder
04 Nieuws gemist?
05 Redactioneel
10 Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs
16 Enquête financiën samenwerkingsverbanden po
19 Juridisch
22 De financiële staat va het onderwijs 2017
24 Thuiszitten een moreel dilemma
28 Boek en literatuur
30 SWV ‘in the picture’
36 Aanbevelingen ‘Geldstromen door de school’
37 Column: Fluiten
38 Netwerk LPO: De kracht van een netwerk van netwerken
39 Staken: voor een goede zaak of wordt ons iets aangepraat?