Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 1 (september 2013) Nr. 2

Aannamebeleid nieuwe stijl
De mogelijkheden en valkuilen

Zorgplicht centraal
Een vraaggesprek over zorgplicht

Handelingsgericht integraal arrangeren
Voor kinderen die dreigen vast te lopen

Transparante communicatie met ouders
Hoe je ouders meeneemt in passend onderwijs

Leiding geven is keuzes maken
Kies wat je doet en doe dat goed

En verder:

Handelingsgericht werken

Wetten en regels inspireren best practice

Medezeggenschap

Nieuws gemist