Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 1 (mei 2013) Nr. 1

– Basisondersteuning: fundament voor passend onderwijs

– Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

– De eigen koers van directeur Ton Rijk

– Checklist Basisondersteuning

– Passend onderwijs realiseren door HGW

– Leiden en Managen

– Vraag het directeur Teun Dekker

– Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg

– Wet & Regelgeving

– Media

– Vijf actiepunten voor na de vakantie

– Passend leiding geven aan leerkrachten

– Nieuws gemist