Panama-Post — Jrg. 30 (voorjaar 2011) Nr. 1

2 Redactioneel

3 Kwaliteitskoffer inspireert bij kwaliteitsverbetering reken-wiskundeonderwijs
B. Terlouw


10 Rekenlijn
V. Jonker & M. Wijers


16 Toetsing kennisbasis
R. Keijzer


28 Borging van de kennisbasis rekenen-wiskunde op de pabo
M. Kool


33 Het kanaal nummer 130
S. A. Lit

36 Verhaalsommen oplossen, zit de moeilijkheid in het verhaal of in de som?
M. van der Schoot, E.C.D.M. van Lieshout & A.H. Bakker Arkema


42 Nieuwe publicaties


44 Panama Praktijktip nummer 120
E. Bruinsma


48 NVORWO Nieuws
J. Vedder


49 Mededelingen


51 Agenda