Panama-Post — Jrg. 29 (voorjaar 2010) Nr. 1

2 Redactioneel

3 De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo’s
M. van Zanten


17 De kennisbasis voor rekenen-wiskunde voor de pabo
F. van Mulken


28 Verder zoeken naar de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs
R. Keijzer en J. ter Heege


32 Kennis en kwaliteit: een kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo
S.A. Lit


36 Panama Praktijktip nummer 116
M. den Houting

41 Ruimtelijk structureerver ogen en ontluikend getalbegrip bij jonge kinderen
F.T. van Nes


45 Het Kanaal nummer 125
W. Oonk en R. Keijzer


50 De rekenmethode telt
J. B. den Hertog & B. Zwaneveld

56 Het Kanaal nummer 126
W. Oonk en S.A. Lit


59 Nog steeds bang voor de zakrekenmachine op de basisschool
W. Vermeulen


68 NVORWO Nieuws
J. Vedder


69 Mededelingen


71 Agenda