Panama-Post — Jrg. 28 (winter 2009) Nr. 4

2 Redactioneel

3 De invloed van contexten in rekenopgaven op de prestaties van basisschoolleerlingen
M. Hickendorff & J. Janssen


12 De dissertatie van W. Oonk – een bespreking
R. Dekker


14 Aansluitingsproblemen tussen primair en voortgezet onderwijs
K.P.E. Gravemeijer, G. Bruin-Muurling & M. van Eijck


20 Het Kanaal 123
J. ter Heege & R. Keijzer

22 Tot drie tellen – onderzoek naar de prille ontwikkeling van begrip van hoeveelheden
J.M.C. Nelissen


27 Panama Praktijktip nummer 115
R. Keijzer, K. Bakker & M. Fransen


30 Rekenles in beeld
J. B. den Hertog & B. Zwaneveld

40 Het Kanaal nummer 124
J. ter Heege


42 Mededelingen


45 NVORWO Nieuws
J. Vedder


47 Agenda