Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 55 (juli/augustus 2016) nr. 7/8

146 De orthopedagoog in passend onderwijs
Volgspot – Anke de Boer

147 Eerste stappen naar een steviger bestaan na chronische traumatisering
Eefje L.L. Strijbosch, Coleta van Dam & Petra A.C.. Bastiaensen

160 De waarde van de Sterkte en Zwakte Heuristiek in diagnostiek bij het vermoeden van hoogbegaafdheid
Agnes E.J. Burger-Veltmeijer & Alexander E.M.G. Minnaert

175 Regie over het eigen Leven voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen
Karin C.J.M. de Geus-Neelen, Wietske M.W.J. van Oorsouw, Lex A.H.C. Hendriks & Petri J.C.M. Embregts