Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (november 2015) nr. 11

456 Kwalitatief onderzoek naar de praktische uitvoering van doelrealisatie in residentiële jeugdzorg
Els Rommes, Laura van Bussel & Ignace P. R. Vermaes

473 Maakt de soort beperking een verschil voor de attitudes van middelbare scholieren ten opzichte van jongeren met een beperking?
Lisa Driessen & Mathijs P. J. Vervloed

488 Pleegzorg en empowerment: (on)verzoenbaar?
Johan Vanderfaeillie, Harm Damen, Frank Van Holen, Huub Pijnenburg & Skrällan De Maeyer