Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (december 2015) nr. 12

506 Volgspot: “It’s all about music”
Hedwig van Bakel

507 Antrozoölogie: (over)leven met dieren
Marie-José Enders-Slegers

529 Kwaliteit van Leven: een gedeeld kader in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties?
Hanne Vandenbussche, Maarten De Schryver, & Jessica De Maeyer

548 Persbericht: Vaker visuele stoornissen bij ernstig vroeggeboren kinderen

549 Column: Een streep door discriminatie?
Joep Bakker