Onze School — (november 2016) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Editorial

03 Ondertussen

05 Nieuws

06 Onze school
OBS ’t Kruisrak Bunschoten

08 Geen leerlingen, geen school
Vlak voor de zomervakantie sloot de Drimmelse basisschool ’t Klaverblad de deuren. Daarmee komt een einde aan een jarenlange strijd van ouders en personeelsleden om de school open te houden. In Onze School vertellen Stephanie Bekker van  de Stichting Behoud kleine scholen en schoolbestuurder Ad Goossens van OBO-West Brabant over teruglopende leerlingenaantallen, slechte inspectierapporten, ziekmeldingen en een laatste poging van de taskforce.

11 Column: Geen toetsen meer voor kleuters
Als het aan Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) ligt, stoppen we per direct met het toetsen van leerlingen tot 7 jaar. In zijn column betoogt hij overtuigend welke knelpunten er de afgelopen jaren onder invloed van prestatiegericht werken in het kleuteronderwijs zijn ontstaan en hoe hij daarmee wil afrekenen.

12 Opinie en debat: De coup in Turkije
Een aantal VOO-leden geeft antwoord op de vraag of scholen actief aandacht zouden moeten besteden aan de mislukte couppoging in Turkije. De meningen lopen uiteen, maar over de idealen van het openbaar onderwijs is men het eens: de openbare school moet uitdragen dat er voor ieders overtuiging respect is.

14 Aan de slag met de MR

16 Wetenschap: Groep 3 voor de speelse onderzoeker
Hebben kleuters wetenschappelijk inzicht? Dat onderzocht ontwikkelingspsycholoog Steffie van der Steen, die in Onze School pleit voor een soepelere overgang van de kleutergroep naar groep 3. Met haar onderzoek biedt zij hiervoor een aantal bouwstenen aan en legt ze tegelijkertijd bloot dat spelenderwijs leren een stuk beter werkt dan toetsen en beoordelen.

19 Goed om te weten

20 Gratis voor leden: Ik ben Miran
In het boekje Ik ben Miran wordt verteld over het leven van kinderen in een asielzoekerscentrum in Nederland. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stelt in samenwerking met uitgeverij Ploegsma 10 gratis exemplaren beschikbaar voor scholen die lid zijn van de VOO.

23 Vooraankondiging: Congres over de staat van het openbaar onderwijs
Op woensdag 13 september 2017 organiseren de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), VOS/ABB en het CBOO een landelijk congres over 100 jaar Onderwijspacificatie. In 2017 is het 100 jaar geleden dat er een politiek staakt het vuren werd gesloten over de gelijke bekostiging van het bijzonder onderwijs. Daarmee kwam een formeel einde aan de jarenlange schoolstrijd in Nederland en de strijd om het algemeen kiesrecht voor mannen.

24 VOO werkt

25 Lesideeën
Nieuws in de klas

26 Vraag en antwoord

27 Column Bas Huijbers

28 Welles/Nietes