Onderwijsblad — (2 april 2016) nr. 7

Coververhaal: Straattaal op school
Sommige jongeren schakelen moeiteloos over van straattaal op ABN. Anderen willen of kunnen dat niet. Dan wordt het zorgwekkend. Want: “In straattaal zijn er vijf verschillende woorden voor ‘meisje’, maar is er geen woord voor ‘bibliotheek’.”

De opmars van het integraal kindcentrum
Iedereen lijkt het erover eens: het integraal kindcentrum is de toekomst. Het aantal integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar stijgt snel, maar slechts tientallen voldoen echt aan de criteria. “We moeten de term IKC goed bewaken.”

Lerarentekort loopt snel op
Het wordt de komende jaren weer knokken om leraren. Is werken in het onderwijs aantrekkelijk genoeg om het op te kunnen nemen tegen andere veelgevraagde beroepen?

‘Mijn leerlingen zijn nauwelijks naar school geweest’
Ruim vijfhonderd vluchtelingkinderen gaan sinds half januari naar de Heumensoordschool in Nijmegen. Tot eind april, want dan houdt de school weer op te bestaan. Een leraar, een leerling en zijn vader aan het woord. “We gaan nog een paar weken knallen.”

Omgaan met media: ‘Kruip niet onder je bureau’
Een cameraploeg op het schoolplein of een redacteur van een krant aan de telefoon. Elke school krijgt er ooit mee te maken. Wees voorbereid.

De schoolschrijver zet aan tot leren
Op de Amsterdamse J.P. Coenschool brengt schoolschrijver en Superjuffie-auteur Janneke Schotveld kinderen tot rust, en aan het schrijven.

‘Wat we leren, passen we meteen toe’
Tweedejaarsstudenten van de opleiding tot onderwijsassistent in Sneek leren vier dagen per week in de praktijk. “Nu ik hier bijna de hele week ben, nemen de kinderen me meer in vertrouwen.”

Nieuws:

Minder ondersteuners aan het werk
In het basis- en het middelbaar beroepsonderwijs waren de afgelopen jaren flink minder voltijdbanen voor onderwijsondersteuners. In het mbo daalde het aantal fte voor ondersteuners tussen 2010 en 2014 met ruim 15 procent, in het primair onderwijs met ruim 11 procent. Dat blijkt uit antwoorden van minister Jet Bussemaker van Onderwijs op Kamervragen. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal banen minder hard, met 2 procent. Deze cijfers gaan over alle onderwijsondersteuners, zoals klassenassistenten, conciërges en administratiepersoneel.

Zorgen over discriminatie stages
Minister Jet Bussemaker van onderwijs heeft bezorgd gereageerd op het bericht dat een deel van de allochtone mbo-studenten discriminatie ondervindt bij het zoeken naar een stageplek. Het gaat met name om meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving van het Verweij Jonker-instituut beschrijft op basis van een ‘verkennende studie’ onder 75 mbo-studenten en 50 medewerkers dat allochtone studenten bedrijven met een discriminatie-reputatie mijden.

Nieuws aanslagen valt scholen binnen
Via smartphones of televisie stroomden de berichten over de aanslagen in Brussel vorige week razendsnel de klas in. Leerkrachten op lagere en middelbare scholen maakten ruimte voor discussie en geruststelling.

Landelijke lerarenpool voor vluchtelingenonderwijs
Leraren in het primair onderwijs die met vluchtelingenkinderen willen werken kunnen zich voortaan inschrijven bij een online pool. Vereist is een pabo-diploma en bij voorkeur NT-2-ervaring of een master SEN. De database is doorzoekbaar voor scholen, zij kunnen er gratis vacatures plaatsen.

AOb wil grotere rol leerkracht bij Onderwijs2032
De stem van leerkrachten is onvoldoende meegenomen in de plannen voor een nieuw curriculum die een onderzoeksgroep rond Paul Schnabel eind januari heeft gepresenteerd. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Leerkracht is populairste kinderberoep 

Het beroep juf is bij meisjes op de basisschool populairder dan het beroep voetballer voor jongens. Voor jongens en meisjes samen is leerkracht het populairste beroep. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Kien onder 1.050 kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Het beroep juf staat voor 22,6 procent van de meisjes en 4,3 procent van de jongens in de top-3 van favoriete beroepen.