Onderwijsblad — (6 mei 2017) nr. 8

Coververhaal: Scholen gaan werkdruk te lijf
Het onderwijs is de sector met de hoogste werkdruk en meeste burn-outklachten. Wat doet het onderwijs daar zelf aan? Sommige scholen vergaderen minder en besteden minder tijd aan de papierwinkel. Andere scholen schaffen het taakbeleid af of schrappen een groot deel van de leerdoelen.

AOb en PO in Actie gaan vol voor beter salaris
In het regeerakkoord moeten miljarden euro’s worden opgenomen voor het onderwijs. Dat staat in een manifest dat de AOb en PO in Actie samen met andere onderwijsorganisaties hebben aangeboden in Den Haag.

Bezuiniging treft kwetsbare leerling
Bijna de helft van de schoolregio’s krijgt minder geld voor zorgleerlingen, opgeteld zo’n honderd miljoen euro. Met die financiële maatregel wil het kabinet samenwerkingsverbanden dwingen om minder kinderen naar het “dure” speciaal onderwijs te sturen. Leerlingen en leraren worden de dupe, waarschuwen de regio’s met de grootste bezuinigingen.

Mot met je duo
De samenwerking met een duo-collega is soms net een huwelijk. Het is fijn te delen, maar irritaties liggen op de loer.

Onderwijs is klaar voor actie
De actiebereidheid in het onderwijs is groot, zo blijkt uit de AOb-enquête bij de start van de formatie. Het meest wordt verwacht van een regering met Groen Links er bij. De belangrijkste eisen zijn het afschaffen van salarisschaal LA in het primair onderwijs, kleinere klassen en salarisverhoging.

Eindexamenstunts staan ter discussie
Eindexamenkandidaten in Weert leefden zich vrijdagavond 21 april uit, tijdens een Laatste Schooldag-festival in zalencentrum Poort van Limburg. Hoofdact was Boef, de populaire en enigszins controversiële rapper die scoort met zijn album Slaaptekort en fans inspireert tot de Habiba-challenge waarbij ze in hun onderbroek over straat rennen, zoals Boef zelf in de gelijknamige clip.

Een veilige haven na het oorlogsgeweld
Nieuwe leerlingen komen en gaan op basisschool De Wissel in Luttelgeest, de eerste asielzoekersschool die het predicaat excellent verwierf. De Wissel heeft vijf andere asielzoekersscholen ‘geadopteerd’. Deze collega’s komen op werkbezoek en krijgen ondersteuning.

Combinatiegroep vaart wel bij goed klassenmanagement
Combinatiegroepen 1/2/3 ontstaan vaak noodgedwongen, vanwege dalende leerlingenaantallen. Op basisschool De Driehoek in Griendtsveen zijn gevolgen positief. “Eindelijk verdwijnt de harde knip tussen groep 2 en groep 3.”

Nieuws:

Actie #ikverdienmeer voor beter salaris en minder werkdruk
De komende weken lopen er in het onderwijs allerlei acties met maar één doel: flinke onderwijsinvesteringen. Voor een beter salaris en een lagere werkdruk. De AOb start deze week met de actie #ikverdienmeer. De bond werkt bij de verschillende acties samen met PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-raad. De actiebereidheid in het onderwijs is groot, zo blijkt uit een enquête onder AOb-leden en niet-leden, maar is het hoogst in het primair onderwijs. In de enquête benadrukken de ondervraagden vooral dat er een breed draagvlak moet zijn onder alle onderwijsorganisaties. En dat is er in de vorm van het gezamenlijke manifest dat PO in Actie eerder aan de Tweede Kamer overhandigde. Houd de website AOb.nl in de gaten.

Taallessen op mbo niet uitdagend genoeg
De lessen Nederlands en Engels op het mbo bieden veel mbo-studenten niet genoeg uitdaging. Slechts 37 procent vindt het vak Nederlands uitdagend. Bij de Engelse lessen ligt dat percentage met 31 procent nog lager, zo blijkt uit onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

Vervanger krijgt vaker vast contract
Vervangers in het basisonderwijs krijgen vaker een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (wwz). Ook bieden schoolbesturen vaker structureel vervangingswerk aan.

Noodklok over geld voor zorgleerlingen
Sommige samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten zo veel bezuinigen op passend onderwijs dat leerlingen en leerkrachten erdoor de dupe worden. Dat zeggen bestuurders in verschillende regio’s. Het gaat om regio’s waar jarenlang relatief veel leerlingen werden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Ook minder tweedejaars pabo-studenten
Er beginnen tegenwoordig minder studenten aan de opleiding tot leraar in het basisonderwijs vanwege de strenge toelatingseisen. Maar deze pabo-studenten doen het wel beter dan hun voorgangers. Heft dat elkaar op? Nee, blijkt uit een rekensom van het Hoger Onderwijs Persbureau.

Te weinig leraren in hogere salarisschalen
Nog steeds stromen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te weinig door naar hogere salarisschalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Duo, de overheidsinstantie die cijfers uit het onderwijs bijhoudt. In het basisonderwijs zat 26 procent van de