Onderwijsblad — (21 mei 2016) nr. 10

Coververhaal: Het bespreekgeval
Overgangsvergaderingen zijn elk jaar weer een spannend spel. Wie krijg je mee in jouw visie? En hoe bepalen docenten of een bespreekgeval het voordeel van de twijfel krijgt?

Ruzie op de WhatsApp
Als leerlingen ’s avonds ruzie maken op WhatsApp, zet die ruzie zich ’s ochtends voort in je klas. En dan moet je als leraar aan de bak. “Opvoeders geven hun kinderen een smartphone, en als er problemen zijn mag de school die oplossen.”

Bittere bezuiniging in de Bollenstreek
Tien basisscholen in de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek raakten dit schooljaar op de rand van een faillissement. Hoe belandde de noodlijdende schoolorganisatie met 200 medewerkers en 1800 leerlingen zo dicht bij de afgrond? En hoe moet het nu verder?

Leren met speels gemak
Lesstof verpakken in een spelletje werkt motiverend en het is niet altijd veel werk. Op het Koning Willem I College in Den Bosch passen verschillende docenten het toe.

Leerkrachten in dienst van het ministerie
Ze hebben passie voor onderwijs en ambities tot ver buiten de schoolmuren. Groepsleerkracht Jan Willem Hengeveld, schoolleider Marga Böhmers en economiedocent Jorrit Blaas hebben er een parttime baan bij als beleidsmedewerker van de staatssecretaris. “Het ministerie beschouwt ons als een kritische, betrouwbare vriend.”

Overleven op het vmbo in Rotterdam-Zuid
Van een school waar je niet gezien wilt worden, maakte Selma Klinkhamer een school waar je gezien wordt. Toch loopt het niet storm met nieuwe aanmeldingen op het Rotterdams Vakcollege de Hef.

Een toekomst voor Syrische docenten
Syrische docenten leren in Leiden hoe te werken met digitale leermiddelen. Het is voor hen een verademing om niet te worden aangesproken als vluchteling, maar op hun beroep, kennis en kunde.

Genieten van gekke rekenweetjes
Onze columnist Annelien Jonkman, bespreekt voor het Onderwijsblad het boek Alledaags Rekenen. Het is een leuk boek om wiskundelessen mee te beginnen.

Nieuws:

Leraren worstelen met ‘moeilijke’ onderwerpen
Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs vinden het lastig om het gesprek over moeilijke onderwerpen, zoals de vluchtelingencrisis, de Holocaust en radicalisering, te voeren in de klas.

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!
Vorig jaar kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan dat hij de eerste en tweede correctie wilde omdraaien, omdat uit Cito-onderzoek bleek dat slechts een derde van de docenten alles nakijkt bij de tweede correctie. Voor het omdraaien bleek weinig draagvlak, waarop de staatssecretaris zijn besluit opschortte. Hij deed dit op voorwaarde dat de bonden en de werkgevers er alles aan zouden doen om de tweede correctie te verbeteren en te zoeken naar goede oplossingen. Nu hebben zij samen een meldpunt in het leven geroepen.

Ook in onderwijs verdienen vrouwen minder
Vrouwen verdienen in het onderwijs 15 procent minder dan mannen. De salarisverschillen zijn in het onderwijs, samen met de zorg, het grootst van alle sectoren.

Scholengroep besteedde geld onrechtmatig
Bij de Scholengroep Den Haag Zuidwest is tussen 2011 en 2014 ruim 6 ton aan onderwijsgeld onrechtmatig uitgegeven en nog eens tussen de 337 en 760 duizend euro ondoelmatig.

‘Te veel dezelfde mbo-opleidingen in Almere’
Roc Top in Almere mag vanaf schooljaar 2016-2017 niet verder groeien, stelt de Commissie Macrodoelmatigheid mbo. Het roc ziet dat anders: “De wedstrijd is nog lang niet gelopen.”