Onderwijsblad — (21 februari 2015) nr. 4

Coververhaal: Ik mag niet klagen
Zuchten, kreunen, mopperen en zeuren. Als het om klagen gaat, heeft het onderwijs een slechte naam. ‘Soms denk ik wel eens dat ik de enige ben die het leuk vindt in het onderwijs.’

Ajax-keeper Jasper Cillessen wil voor de klas
Ze excelleren in hun sport en hebben de ambitie om ooit les te geven. Judoka Kim Polling (pabo) en Ajax-keeper Jasper Cillessen (alo) moeten hun bevoegdheid nog halen; roeister Nicole Beukers (pabo) valt nu al regelmatig in op een basisschool.

Vernietigend onderzoek leidt tot onterecht ontslag
Schoolbesturen gebruiken assessments op een oneigenlijke manier om leerkrachten te ontslaan, zonder dat er een gedegen personeelsdossier is opgebouwd. Voor leerkrachten die niet de kans krijgen om zich te verbeteren is het een huiveringwekkende ervaring.

Co-teaching helpt kinderen met zorgbehoefte
Twee gelijkwaardige leerkrachten op één groep hebben samen meer ruimte om kinderen mét en zonder beperkingen goed onderwijs te bieden. Een goede sfeer is eenvoudiger te realiseren en prestaties van kinderen met een zorgbehoefte gaan erop vooruit.

Passend onderwijs bestaat vooral op papier
Een leerling weigeren of van school verwijderen gaat minder makkelijk sinds de invoering van de wet passend onderwijs. De nog jonge wetgeving eist voorafgaand aan zo’n beslissing meer feiten en meer onderbouwing. “Tot nu levert passend onderwijs vooral een hoop extra papierwerk op.”

Zittenblijfbestrijding
Is doubleren te voorkomen met een paar weken bijspijkeren in de zomer? Zijn er alternatieven voor een jaartje langer kleuteren? Het Onderwijsblad zoekt oplossingen voor het probleem zittenblijven.

Scholen móeten te veel
Loverboys, obesitas, ouders die afhaken, een gat in de hand. Maatschappelijke problemen – groot en klein – worden achteloos op het bordje van de school gekieperd. “Ik denk wel eens: loop naar de pomp.”

Nieuws:

Studenten en starters willen curriculum vernieuwen
De helft van de leden van de AOb vindt de programmadoorlichting #2032 een goed idee. Dertig procent vindt het een overbodige actie, twintig procent twijfelt over het nut. Studenten en starters zijn veel enthousiaster over het moderniseren: twee-derde is voor. Dat blijkt uit een AOb-enquête waarop 5.653 leden hebben gereageerd.

Nieuwbouw nekt Roc Leiden
De groteske nieuwbouw die Roc Leiden op de kaart moest zetten, heeft de instelling uiteindelijk de das om gedaan. Onderwijsminister Bussemaker vindt het niet meer verantwoord om te blijven ‘doormodderen’. Collega-roc ID College neemt het onderwijs over.

Minder tijdelijke contracten
Scholen moeten het aantal tijdelijke contracten verder terugdringen. Naast invalspools en samenwerkingen met scholen moeten zij andere manieren bedenken om de vervanging van docenten te regelen.