OJ- Actueel — Jrg. 6 (januari 2020) nr. 1

04 ‘Dit passend onderwijs is een slap aftreksel : interview met Emiel van Doorn: ieder kind kan groeien, vindt voorvechter inclusie
Anja Klein

10 ‘Jongeren denken het zelf te moeten doen : kersttoespraak Koning ook voor ons van belang
Bert Wienen

13 Checklist: Leesonderwijs: do’s en don’ts

14 Snijd mondige ouders niet de pas af: goede relatie met ouders alleen op basis van vertrouwen
Peter de Vries