OJ Actueel — Jrg. 3 (maart 2018) nr. 3

04 Passend onderwijs — Werk samen: wees een boundary crosser
Zeg je passend onderwijs, dan denkt de leraar aan individueel maatwerk. En dat levert hem een heleboel extra werk op. Maar dat hoeft niet. Met groepsgerichte maatregelen kan ook veel worden bereikt.

11 Regel & recht — Diep in de buidel voor speciale klas 
Het mag inmiddels toch wel duidelijk zijn dat de toelating tot een school niet van de geldelijke bijdrage van ouders afhankelijk gemaakt mag worden? Kennelijk zijn nog niet alle scholen daarvan op de hoogte. Onlangs greep de minister in.

14 Community — Idee van ‘eigen kracht’ vaak te lichtvaardig
De verkiezingsslogans van onlangs bevestigden weer eens: gemeenten willen een groter beroep op de ‘eigen kracht’. Betekent dat dat de cliënt het allemaal zelf maar moet oplossen?