OJ Actueel — Jrg. 3 (augustus/september 2018) nr. 8/9

04 Hulptrajecten – ‘Stuur ze maar op, die verhalen’ 
Het is een misvatting om te denken dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp altijd wordt ingezet om kinderen sneller te helpen. Soms is het best om gewoon even door te modderen. Ik hoor graag van u waarom dat zo is.

08 Regel & recht – Raad van State: verduidelijk TLV 
Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt dat ouders wel degelijk met succes een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvechten. Een opmerkelijke casus et brede implicaties voor de toekomst van TLV’s.

10 Ondersteuning – Overleg met ouders? Beter van wel! 
Overleg met ouders is niet altijd strikt noodzakelijk. Verstandig is het wel. Zij het niet op de korte termijn, dan wel op de lange. Betrokkenheid van meet af aan verdient zichzelf terug.