OJ Actueel — Jrg. 2 (mei 2017) nr. 5

04 Laat kinderen kwetsbaar zijn
Waar geen oog is voor diversiteit en kwetsbaarheid, ontstaan stigma’s. Kinderen die dat aan den lijve ondervinden, voelen zich buitengesloten en schamen zich. Gelukkig is weinig nodig om van scholen een inclusieve plek te maken.

11 Samenwerken, kunst en kunde
In de Haagse regio vond een traject plaats om onderlinge aannames tussen professionals van onderwijs en jeugdhulp te helpen ontkrachten. De schoolbegeleiders faciliterenden het ontstaan van maatwerk. Wat levert dat op?

14 Moedig kinderen aan in hun spel
Kinderen zijn ontzettend gebaat bij het ontwikkelen van een creatief vaardigheden. Zowel het onderwijs als de jeugdhulp kunnen hier een rol spelen. Doelgerichtheid in het leren is een must.