OJ Actueel — Jrg. 1 (december 2016) nr. 3

04 Mitsen en maren in de privacywetgeving
Privacy
Scholen wisselen onderling geregeld gegevens van leerlingen uit. De regels daarvoor zijn helder. Maar hoe zit het eigenlijk met de overdracht van onderwijs naar jeugdhulp? Welkom in de wondere wereld van de privacyregels.

06 Leerkracht uit zicht na aanvang jeugdhulp
Leerkracht
Schakelt een school externe hulp in, dan verdwijnt de leerkracht vaak al snel uit beeld. Betrek de leerkracht bij de ondersteuning. Dat voorkomt misverstanden en verhoogd de slagingskans van de hulp aan de leerling.

14 Managementideaal schiet tekort
Maatwerk
Eindelijk was het zover. Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet zouden ervoor zorgen dat kinderen voortaan zoveel mogelijk in de eigen omgeving op maat ondersteund zouden worden. Hoe komt het dat dit helaas toch niet zo werkt?