Montessori Magazine — Jrg. 37 (januari 2014) Nr. 2

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

Thema: MONTESSORI MATERIALEN

1 Van de redactie
Bob Molier

2 In dit nummer Montessori digitaal
INHOUD
Bob Molier

3 Kiezen voor Montessori
VERENIGING
Fred Stouten, Cor Hoffmans
Wie wil dat eigenlijk niet, kiezen voor montessori? Om betrokkenheid en interesse voor het montessoriopvoeding en – onderwijs aan te wakkeren, ondersteunt en organiseert de NMV in 2014 twee grote landelijke evenementen. Samen met u!

4 De nieuwjaarswens van Maria montessori
VERENIGING
Paula Leideritz

6 Communiceren: de kunst van het samen doen
VERENIGING
Cor Hoffmans
Het zal u niet zijn ontgaan dat in de media de afgelopen periode de dood van John F. Kennedy is herdacht. EŽn van zijn beroemde uitspraken is: ‘Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.’ Ik ben er vaak door getriggerd geweest – ook bij de NMV – aangezien ik nogal eens wordt aangesproken door leden van onze vereniging. En wel met de vraag: ‘Wat hebben wij nu eigenlijk aan onze club? Of is het wel een club?’

7 Ik wil verbinding leggen tussen alle montessorianen
Mijn doel is het kenniscentrum verbinding te laten leggen tussen alle montessorianen.’ Dat zegt Annette de Deken. Zij is de nieuwe medewerker van het montessori kenniscentrum (MKC).

8 Piazza
RUBRIEK
Maarten Delvaux
Montessori = Eigen tempo = Achter lopen
– Parel
Joke Werver

9 Docenten defini‘ren de montessorikarakteristieken
THEMA
Johanna Beneden
Voortgezet montessorionderwijs moet voldoen aan zes karakteristieken voor erkenning door de NMV. Maar hoe doe je dat? Onderwijskundige en docent Duits aan het Montessori Lyceum Amsterdam Johanna Beneden heeft de karakteristieken in samenwerking met andere docenten van het MLA concreet uitgewerkt.

12 Materiaal ontwikkelen moet
COLUMN
Jules

13 Powered by Brinta
COLUMN
Bas

14 Voor mijn leerlingen montessorimaterialen maken? Zelf?
DE KWESTIE
Els Wasmann-Peters, Egbert de Jong, Tessa Wessels, San Helfferich|

16 Gelukkig is geometrie geen ondergeschoven kindje meer
THEMA
Annemieke Wijma
Een workshop van Maarten Stuifbergen over geometrie zorgde ervoor dat ik weer enthousiast de geometrie materialen uit de kast haalde om er lesjes mee te geven. Met het montessorimateriaal als thema van dit nummer van MM een goede aanleiding om Maarten over geometrie een aantal vragen te stellen. Werkt het vooral in de bovenbouw? Is het te combineren met digitaal materiaal? En, waar haalt hij de tijd vandaan om dit in te zetten?

18 Zeven beloftes aan kinderen van montessoribasisscholen
VERENIGING
Willemien Bekema
Impressie en weergave van de 24-uursconferentie met veertig directeuren uit het montessorionderwijs, op 4 en 5 november in Leusden.

21 Andre Gilara: wat is montessorimateriaal?
THEMA
Bob Molier

22 Lang leve de kringloopwinkel
THEMA
Erica Dirven en Joke Werver

24 Een gefrustreerd voornaamwoord, daar heeft Montessori over nagedacht
THEMA
Christiaan Willemsen
Christiaan Willemsen, business unit manager Nienhuis Montessori, vertelt over herkomst en ontwikkeling van montessorimaterialen.
– Parel
Bianca Rodrigues

26 Persoonlijke introductie redactieleden
REDACTIE
Erica Dirven, Joke Wever, Paula Leideritz, Annemieke Wijma, Bob Molier

28 Colofon