Montessori Magazine — Jrg. 35 (juni 2012) Nr. 4

Thema: OVER DE GRENZEN

1 Van de redactie
Michael Rubinstein
“Na het dikke nummer over taal, is de laatste MM van deze jaargang weer van een normale omvang.”

3 Over de grenzen
THEMA

3 Montessorischool in Potsdam
THEMA
De ‘Gemeinschaftsschule’ in Potsdam is een van de bekendste Duitse montessorischolen. Directeur Ulrike Kegler schreef een boek over de school, ‘In Zukunft lernen wir anders’, en mede daardoor is de school nationaal en ook internationaal bekend geworden. Malve Fehrer was lerares aan de school. Ze heeft vragen beantwoord die MM haar stelde over de school.

4 Op bezoek in Zweden
THEMA
Liny Demandt, Margreet van der Hel
Liny Demandt, directeur van de Montessorischool in Venlo ging op bezoek in Zweden. In het artikel staan een aantal passages uit haar verhaal, geschreven met Margreet van der Hel.

4 Montessorischolen in Zweden
THEMA
Lena Degermann, directeur van de montessorischool in Lulea, beantwoordde vragen die MM haar stelde over het montessori-onderwijs in Zweden.

5 Montessorischolen in Londen
THEMA
Bas Moll
De 6e Montessorischool in Amsterdam, de Anne Frankschool, heeft de afgelopen jaren een mooie traditie opgebouwd in het met het hele team bezoeken van montessorischolen in binnen- en buitenland. Dit schooljaar ging het team naar Londen en bezocht daar in groepjes van vijf een aantal scholen. Directeur Bas Moll vertelt over dit ‘schoolreisje’: wat was opvallend, wat kun je er van leren voor de eigen school en ook: wat wil je helemaal niet overnemen.

7 Individueel werken, de vrije werkperiode en de groepssamenstelling
THEMA
Mirjam Stefels
het individueel werken en de vrije werkperiode staan vrijwel in ieder land hoog genoteerd op de agenda van de te voeren discussies. Het zijn belangrijke kenmerken van het montessori-onderwijs, maar ze staan met de huidige eisen aan hoogwaardig kwalitatief onderwijs geven regelmatig op de tocht. Opmerkelijk is dat we verschillende inhouden hebben gegeven aan individueel werken en de vrije werkperiode. Daarmee stellen we klaarblijkelijk ook andere eisen aan de begrippen. Daarom eerst een overzicht.

8 Heterogene groepen: hoe bepaal je de meerwaarde?
THEMA
Mirjam Stefels & Michael Rubinstein
Bij het nader beschouwen van montessorischolen in het buitenland had de groepssamenstelling de bijzondere aandacht van de auteurs.

9 Verbazend, verrassend en inspirerend
THEMA
Mirjam Stefels
Voor je werk naar het buitenland. Dat klinkt voor sommigen als muziek in de oren. Het roept het beeld op van vakantie. Dat werken komt er gewoon even bij, moest je anders ook doen. Naar het buitenland is vrijwel altijd ‘er helemaal even uit zijn’. En inderdaad – het is een bijzondere manier van werken.

11 Internationale montessori websites die een ‘bookmark’ verdienen
THEMA
Erica Dirven
Artikel met een een aantal montessori websites met uitleg.

12 Klein vragenrondje internationale montessori websites
THEMA
Mirjam Stefels
Overzichtje van internationale montessori websites.

13 Educateurs sans Frontires / ‘You must be the change you wish to see in the World’, Mahatma Ghandi
THEMA
Erica Dirven & Joke Werver
In 1999 richtte de AMI, (Association Montessori Internationale) de organisatie Educateurs sans Frontires (‘Opvoeders zonder grenzen’) op om de belangen van alle kinderen ter wereld te behartigen.

13 Samenwerking tussen de NMV en Korein Groep
Michael Rubinstein
Op 23 maart werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze geldt voor vier jaar en behelst samenwerking op de terreinen kindcentra, kwaliteitszorg en opleidingen. In dit artikel geven de ondertekenaars antwoord op vragen.

16 Starten met wiskunderekenen montessori basisschool (WMBO) / Op en neer
Carla Heinen
MM volgt dit schooljaar de vernieuwing van het wiskunderekenen op de montessorischool in Heerhugowaard. Bovenbouwleidster Carla Heinen vertelt in ieder nummer over de voortgang.

19 Grafieken maken op de computer
MONTESSORIMATERIAAL
Myriam van Hulst
Voor wie: Bovenbouw
Doel: tabellen en grafieken maken.

20 Hugo Dirksmeier neemt afscheid als rector van het Haags Montessori Lyceum
INTERVIEW
‘Op school moet hoe dan ook effectiever geleerd worden’

20 Afscheid van het onderwijs
COLUMN
Hugo Dirksmeier

21 Casa, tweetalige montessorischool in Pijnacker
Erica Dirven & Joke Werver

Je hebt van die mensen die ergens ter wereld een glimp van een echte montessorischool hebben gezien en dat beeld net meer los kunnen laten.


24 Observatie en registratie
Bas Moll
Een van de kenmerken waar de visitatiecommissie naar kijkt bij een schoolbezoek is observatie en registratie.

27 Feestliedjes van ons allemaal
BOEKBESPREKING
Erica Dirven
Het eerste wat opvalt aan dit boek is de warme, vrolijke illustratie op de omslag.

27 Montessori-onderwijs = passend onderwijs
Rietje Blijdorp
Ervaringen van een docente op Montessorischool Gouda.

28 Het is altijd lente…
COLUMN
Cor Hoffmans

29 Koffie!
MM schuift aan in de lerarenkamer van een montessorischool. Deze keer: ‘De wegwijzer’ in Enkhuizen.

30 De kwestie
San Helfferich, Els Wasmann-Peters, Tessa Wessels & Rob Winters
Ben je tevreden over de huidige bandbreedte van het visitatiekader voor montessorischolen?

32 Colofon

32 Gebruiksaanwijzing
COLUMN
B@s