Montessori Magazine — Jrg. 34 (december 2010) Nr. 2

1 Van de redactie

2 Andere tijden in het onderwijs
Erica Dirven & Joke Werver
Op een mooie zonnige herfstdag togen wij naar Zandvoort om eens te kijken hoe ‘De School’ werkt. ‘De School’ kent geen vakanties en is het hele jaar van 8 tot 18 uur open. Daarnaast werkt deze school volgens de sociocratische kringorganisatiemethode. We werden ontvangen door directeur en oprichtster Marjolein Ploegman.

5 Schooltijden in Europa
Mirjam Stefels
MM vroeg zich af hoe in een aantal Europese landen de regelgeving rond schooltijden is. Een aantal montessorianen beantwoordde vragen over dit onderwerp.

6 ‘Ik geloof in de mens, niet in systemen’
Louis Jongejans
Begin oktober werd Trudy Coenen, docent aan het Montessori College Oost, uitgeroepen tot leraar van het jaar 2010. Een prachtige eer voor deze docente die zich al jaren inzet voor de leerlingen. De uitverkiezing leverde Trudy Coenen een stroom van interviews op. MM schoof aan in de rij en stelde een aantal vragen over haar werk als docent op een montessorischool.

7 Een weekend in verwondering
Ank Hendriks
Wat ga ik doen op een Europees montessoricongres? Samen met mijn collega Frank een workshop verzorgen over de nieuwe opzet van ons gymnasion. Dat is helder. Maar verder? Ik werk op Pantarijn, een school met montessori- onderwijs. Maar ben ik wel zo’n montessoriaan? Laat staan een montessauri‘r.

8 Montessori Europe ontwikkelingen
Michael Rubinstein
Het congres van Montessori Europe is een plek waarop inhoudelijk met elkaar wordt uitgewisseld, steeds met een bepaald thema als leidraad. Dit jaar was dat voortgezet montessori-onderwijs, volgend jaar is onderzoek het thema en vindt het congres plaats in Bratislawa. In de kantlijn van het congres wordt er ook gewerkt aan het opbouwen van montessori netwerken. Twee daarvan worden hier kort beschreven: MoRe en NOCME.

8 Meer leraren in schaal LC
Montessori Lyceum Herman Jordan voert Actieplan Leerkracht uit.

9 De paradox van de kwaliteitsanalyse
HUGO
Hugo Dirksmeier

10 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

11 Algemen ledenvergadering NMV
Michael Rubinstein

12 Eerste Almeerse Montessorischool bestaat dertig jaar
Tineke Hagenaar
Vrijdagmiddag 3 september hebben we met de kinderen, ouders, montessoripeuterspeelzaal, belangstellenden en pers ons nieuwe logo onthuld als startpunt voor de viering van het dertigjarig bestaan van de school, met het jaarthema ‘circus’.

14 Landelijke conferentie voor leidsters van het jonge kind
Petra Janssen
IOp zaterdag 13 november vond in Eindhoven de landelijke conferentie plaats voor iedereen die werkt met kinderen tussen 0-6 jaar in montessorigroepen. Meer dan 130 mensen waren aanwezig; leerkrachten van de onderbouw, direcrteuren en managers van Montessori kinderopvang en onderwijs, peuterleidsters, leidsters in de Montessori kinderopvang. Een breed palet van medewerkers die werken met en voor kinderen 0-6 jaar.

15 Een koninginnenen?
Debbie Keijner
Impressie van de studiedag van het Montessorinetwerk Amsterdam.

17 Zaakvakken en Taal: twee vliegen in ŽŽn klap
BOEKBESPREKING
Jos Werkhoven

18 pASS ik?
Odette Blom
Praktijkonderzoek naar Passend Onderwijs voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

20 The Six Secrets of Change van Michael Fullan
BOEKBESPREKING
Louis Jongejans

22 Is er nog voldoende speelruimte voor kinderen?
DE KWESTIE
Rob Winters, San Helffrich & Tessa Wessels

23 Buitenspelen in Amsterdam
BOEKBESPREKING
Joke Werver

24 Anky
COLUMN
B@s

24 Colofon