Montessori Magazine — Jrg. 33 (mei 2010) Nr. 4

1 Van de redactie

3 Anna Bosman: bespiegelingen over de moderne tijd en de vrijheid om te bewegen
Erica Dirven en Joke Werver
Regelmatig komen we op straat jonge kinderen tegen, stevig ingesnoerd in maxi-cosi’s en buggy’s, monddood gemaakt door een speen, afgeschermd door een kap voor de rust, meegevoerd in het razende tempo van de druk telefonerende ouder. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met een kind in deze tijd en welk effect heeft dat op de ontwikkeling. Een gesprek met professor Anna Bosman.

4 Laat het een stimulans zijn voor de leraren in het werkveld
Mirjam Stefels
Heleen Strating, werkzaam bij het expertisecentrum Nederlands, maakte op verzoek van de taalwerkgroep een analyse van het montessori taalonderwijs. Haar rapport, te lezen op de NMV website onder de knop van het kenniscentrum, nodigt uit tot verdere discussie. In het interview licht Heleen Strating haar stuk toe.

6 Taalwerkgroep
MONTESSORI KENNISCENTRUM
Michael Rubinstein
De taalwerkgroep heeft het stuk van Heleen Strating uitgebreid met elkaar besproken. Niet op alle punten vond de groep het stuk helemaal voldoen als analyse, maar het voornaamste was dat we ons wel konden herkennen in de drie basis elementen betekenisvol leren, sociaal leren en strategisch leren.

7 IB-ers in montessorischolen
MONTESSORI KENNISCENTRUM
Geerte van de Groep
Begin april vond een verkennende bijeenkomst plaats van een kleine groep IB-ers met het Montessori Kenniscentrum. De bedoeling van deze bijeenkomst was om met elkaar te onderzoeken waar knelpunten liggen in het werk van IB-ers in de montessori basisscholen.

8 Debat: tweejaarsgroepen of driejaarsgroepen?
Michael Rubinstein
Er zijn heel wat zaken waarover montessorianen van mening kunnen verschillen, zowel bij uitgangspunten van het onderwijs als bij de praktische uitvoering. In een nieuwe serie stelt MM een aantal min of meer controversi‘le items aan de orde. In deze eerste aflevering gaat het over de voors en tegens van tweejaarsgroepen en driejaarsgroepen. De spelregels zijn simpel: twee opponenten verdedigen hun standpunt en mogen daarna nog een keer op elkaars uitspraken reageren.

8 Montessori-onderwijs en nieuwe ontwikkelingen op neurobiologisch gebied
Miriam Klamer
In allerlei recente publicaties worden de nieuwste ontwikkelingen op hersengebied gekoppeld aan de meest recente onderwijskundige idee‘n. Als montessoripubliek weten u en ik allang dat Maria Montessori haar tijd ver vooruit was en haar idee‘n en inzichten vooruitstrevend te noemen waren. Nu blijkt dat hedendaagse neurowetenschappers op basis van recent onderzoek naar het brein haar visie ondersteunen. Krijgen meer mensen nu oog voor de door ons al zo lang omhelsde onderwijsvisie? En waaruit bestaan die nieuwe inzichten eigenlijk?

10 Nienhuis Montessoridag 2010
Anne Brinkman en Adri‘nne van Weeghel
Als studenten van de montessori opleiding van de Edith Stein in Hengelo kregen we de uitnodiging om eens een kijkje te nemen op de Nienhuis Montessoridag. Dat deden we natuurlijk graag! Een verslag van de indrukken.

11 Leonardo-onderwijs en montessori-onderwijs: match of mismatch?
Louis Jongejans
Passend onderwijs heeft als consequentie dat scholen aandacht dienen te hebben voor de groep hoogbegaafde leerlingen (IQ>130). De Leonardo Stichting besteedt veel aandacht aan deze leerlingen door middel van Leonardo afdelingen in het primair onderwijs en Leonardo Colleges in het voortgezet onderwijs. Welke filosofie zit er achter het Leonardo onderwijs en hoe verhoudt zich dit tot montessori-onderwijs?

12 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

14 Montessori Challenge 2010
Op 18 maart vond op het Haags Montessori Lyceum de Montessori Challenge plaats. Daarmee werd een oude traditie in het voortgezet montessori-onderwijs in ere hersteld: een sportieve en culturele krachtmeting tussen de vmo-scholen. Op deze pagina’s foto’s van deze moderne ‘IM’ (Intermontessoriale) en een artikel dat met toestemming werd overgenomen uit de Hamel, schoolkrant van het Haags Montessori Lyceum.

17 Werkdossiers van leerlingen
Paula van den Akker en Paula Rexwinkel
De auteurs is gevraagd om iets te vertellen over de manier waarop ze in hun school, de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster, omgaan met het werkdossier van leerlingen.

19 Leerlingen actief, een nieuwe manier van verslaggeving
Eric Teunisse
Zoals in veel montessorischolen is ook ons team al enige jaren op zoek naar een wijze van verslaggeving richting ouders die recht doet aan onze pedagogische uitgangspunten. De wens van sommige ouders om harde gegevens te beschrijven aan de ene kant en de wens van het team om het ontwikkelingsproces te beschrijven aan de andere kant, zorgden voor een spanningsveld.

20 Hoera, techniek! Maar hoe montessoriaans?
Annet Kooijman
Het is een prima initiatief van de Hogeschool van Amsterdam om te onderzoeken hoe techniek binnen het montessori-onderwijs past. De auteur houdt zich vanuit haar achtergrond als Delfts bouwkundig ingenieur n voormalig montessorileerkrachtal een tijd bezig met het vormgeven van techniek binnen KOO en het Montessori-onderwijs.

21 Je grenzen verleggen
Eszter Strausz
Dankzij het Lifelong Learning Programma hebben wij onze grenzen kunnen verleggen. Als ik het heb over ‘wij’ heb ik het over drie montessori scholen uit drie verschillende landen: een peuter/kleuter school uit Lillesand (Noorwegen), een basisschool uit Drachten (Nederland) en een kleuterschool uit Boedapest (Hongarije).

23 Susan Stephenson, een interview
Erica Dirven en Joke Werver
Elk jaar komen montessorianen vanuit de hele wereld in het weekend na Pasen naar Amsterdam voor de algemene ledenvergadering van de AMI, de internationale montessori vereniging die haar hoofdkantoor gevestigd heeft aan de Koninginneweg in Amsterdam, het oude kantoor van Maria Montessori zelf.

25 De grenzeloze generatie
Maarten Delvaux
Op 1 april organiseerde de ouderraad van het Montessori Lyceum Amsterdam een thema-avond over de grenzeloze generatie. Gast was Frits Spangenberg, ŽŽn van de directeuren van onderzoeksbureau Motivaction en medeschrijver van het boek ‘De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders’. De titel van deze cultuurkritiek dekt de inhoud goed: de jeugd is stuurloos en ontremd en dat is de schuld van hun opvoeders, die vooral een toffe tijd met hun kinderen willen hebben en geen zin hebben om af en toe nee te zeggen.

26 Ingeborg van den Berg
LANGS DE REKENSTOK
Mirjam Stefels
Montessori-opvoeding begint bij een open houding van volwassenen naar kinderen. Deze keer maken we kennis met Ingeborg van den Berg. Zij is intern begeleider van de montessorischool in Beverwijk en neemt deel aan de werkgroep taal.

28 Gemiddelde
COLUMN
B@s

28 Colofon