Montessori Magazine — Jrg. 31 (mei 2008) Nr. 4

Thema: NATUURBELEVING

1 Van de redactie

2 Landgoed Pallas Athena
THEMA

Mirjam Stefels

Het statige schoolgebouw van montessorischool Pallas Athena en peutergroep Peuter Pallas in het centrum van Amersfoort wordt omringd door groen van een nabij gelegen speelveld en natuurcentrum Landgoed Schothorst. In een dergelijke woon- en schoolomgeving komt een kind van alles tegen als het om natuurbeleving gaat. Toch wordt er in de school nog naarstig gezocht naar de diverse mogelijkheden om de natuur z— dicht bij de kinderen te brengen, dat zij het werkelijk kunnen beleven. EŽn van de cošrdinatoren, Natasja van Ketel, legt uit wat de school doet aan natuurbeleving.

3 Krokodil in de sloot? / Natuurbeleving door het jonge kind
THEMA

Diana Jurgens

‘Mama, woont de krokodil die in je bil bijt hier in deze sloot?” vroeg mijn drie‘neenhalfjarige dochter onlangs toen wij over een houten bruggetje fietsten. Die opmerking zorgde ervoor dat ik mij afvroeg hoe kinderen zich een beeld vormen op basis van de hun beschikbare informatie.

5 Het laatste kind in het bos

BOEKBESPREKING
Ati Smit-Kruidenberg
De Al Gore van onze natuuropvoeding zo wordt Richard Louv genoemd, de schrijver van het boek ‘Het laatste kind in het bos – Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur’. In zijn boek een hartstochtelijk pleidooi voor terugkeer van de jeugd naar de verbondenheid met de natuur en de noodzaak kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Niet alleen omdat we de natuur als mooi ervaren of het belang van natuurbehoud, maar evenzeer omdat we er voor wat betreft onze geestelijke en lichamelijke gezondheid van afhankelijk zijn. Louv brengt onderzoek in kaart dat laat zien dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Maar hij slaat niet aalleen alarm, hij vertelt ook hoe we de verbroken relatie met de natuur kunnen herstellen. ‘Het laatste kind in het bos – Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur’, bij uitgevrij Jan van Arkel, Utrecht.

7 De plant van de week
THEMA
Mirjam Stefels

Om kinderen op school de natuur te laten beleven kunnen allerlei projecten gestart worden. Joke van Paassen-Voerman van de Christelijke Montessorischool in Den Haag geeft een voorbeeld van kleinschalige natuurbeleving in de klas. Het enthousiasme en de verwondering van de kinderen over hun beleving van de natuur is er beslist niet minder om.

8 Doesburg, een montessorischool met smikkeltuin
THEMA
Mirjam Stefels
Montessorischool ‘Anne Frank’ in Doesburg heeft twee patiotuinen. Deze tuinen worden niet alleen keurig bijgehouden, maar vormen onderdeel van het onderwijs. Mari‘lle van der Heijden en Marlene Arends, leerkrachten van de school en speciaal belast met het vormgeven van kosmisch onderwijs, geven toelichting bij de werkwijze rond de natuurbeleving in en om hun school.

9 Vrij spel voor kinderen en natuur

BOEKBESPREKING
Liesbeth Schneiders
Pleidooi voor de terugkeer van natuurlijke ontdek- en speelplaatsen voor kinderen. ‘Vrij spel voor kinderen en natuur’ bij uitgevrij Jan van Arkel, Utrecht, 2007.

10 Van het NMV-bestuur

VERENIGINGSNIEUWS

11 Verslag van de algemene ledenvergadering van de NMV
VERENIGINGSNIEUWS

13 We moeten jonge leden veel actiever benaderen.
VERENIGINGSNIEUWS
Michael Rubinstein
Manja Stoovelaar over haar werk in het NMV-bestuur

14 Ed Leeflang
In memoriam
Marguerite Berreklouw

Zij is geduldig als de najaarsregen
– die blijft de hele dag –
haar klas staat vol met groene planten
en misschien hebben die het hoogste
gezag. Er is geen kind bij haar
verlegen: het kan toevallig altijd
wat het mag

(Uit: ‘Op Pennewips plek’, Ed Leeflang, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982)
Met dit gedicht gaf Ed Leeflang uiting aan zijn liefde voor het montessorionderwijs.

14 Zijn montessorischolen toekomstbestendig?
Ewoud Roede & Mechtild Derriks

15 Gebruiken we het MKVS goed en hoe weten we dat?
Astrid Ottenheym
Onder bevlogen begeleiding van Pieter Paans (medewerker EDUX Onderwijsadviseurs, Breda) zijn we drie jaar geleden op de montessorischool in Bergen op Zoom gestart met de invoering van het Montessori Kindvolgsysteem (MKVS). Om te weten te komen of we het goed gebruiken hebben we een zelfevaluatie-instrument MKVS ontwikkeld.

16 Een professionele vereniging kost geld
Michael Rubinstein

17 Games Atelier
Martin Rodermans
Games Atelier: met je mobieltje de straat op tijdens de les

18 Een kleine studie van montessori-onderwijs in Rome
Katja van Wijnen

20 Tegengestelde bewegingen
HUGGO
Hugo Dirksmeier

20 NAMTA conferentie over ‘missing link’ in het werk van Montessori
Maria Rosa den Oudendammer
De North American Montessori Teachers Association (NAMTA) organiseerde begin maart 2008 in Portland (Oregon) een conferentie met de titel ‘The Psychology Behind the Curriculum’.

23 AMI opfriscursus in Atlanta
Tessa Wessels
Stephen Hughes, pediatrische neuropsycholoog, was ŽŽn van de beste sprekers op de jaarlijkse opfriscursus die de Association Montessori International (AMI), dit keer in Atlanta (Georgia), onder het thema ‘Passion and Pedagogy’ organiseerde.

25 Hanneke Dekker
Langs de rekenstok
Mirjam Stefels
Een prachtige beloning is een kind dat trots is op zijn prestatie”

28 Ouders willen maar ŽŽn ding
COLUMN
B@s

28 Colofon