Montessori Magazine — Jrg. 30 (september 2006) Nr. 1

Thema: DE NMV-CONFERENTIE ‘HOREN WAT JE ZEGT!’

1 Van de redactie

2 Voorwoord voor de conferentie
THEMA
Ben van der Hilst

2 De oren en ogen van Maria Montessori
THEMA
Martine F. Delfos
Maria Montessori is de eerste wetenschapper die spreekt over kritieke of sensitieve perioden in de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Modern hersenonderzoek laat zien dat ze gelijk had. Toch zijn we haar wijsheid deels kwijtgeraakt. Haar inzichten zijn modern en van toepassing, maar worden niet altijd toegepast waar het nodig zou zijn.

3 Hersenen jongeren niet klaar voor nieuwe leren
THEMA
Susanne Nieuwbroek
Uit onderzoek blijkt dat o.a. bij jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar delen van de hersenen nog helemaal niet af zijn. Vooral vaardigheden als zelfstandig werken, plannen, organiseren en structuur aanbrengen zorgen voor problemen. Maar hoe moet het dan met het nieuwe leren, waarin leerlingen geacht worden juist deze vaardigheden te ontwikkelen?

5 Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling
THEMA
Fred Korthagen en Angelo Vasalos
Dit artikel is een samenvatting van een uitwerking van de lezing die Fred Korthagen op het VELON-congres 2006 hield.

7 De montessorischool als laboratorium voor onderwijsverbetering
THEMA
Ben van der Hilst

9 De opbrengst dat ben ik…, de kunst van het leren en het bewijzen daarvan
Annemieke Zwart

11 Programma NMV Conferentie ‘Horen wat je zegt’!
NMV-CONFERENTIE
Uitgebreid programma en overzicht van de activiteiten op woensdag 1 november 2006 van de NMV Conferentie, die op de Hogeschool Domstad te Utrecht gehouden wordt.

19 Mededelingen / Congres Montessori College Arnhem

19 Van de voortrekker Montessori Kenniscentrum

20 Op bezoek bij de Association Montessori Internationale (AMI)
Michael Rubinstein
Tussen de AMI en NMV vindt enige toenadering plaats. Honderd jaar montessori-onderwijs vormt daarvoor mede de aanleiding. Manja Stoovelaar, voorzitter van de sectie basisonderwijs van de NMV, ging samen met Michael Rubinstein naar de AMI toe om te praten over de montessori-conferentie, het werk van de AMI, ontwikkelingen binnen de AMI en de relatie tussen de AMI en de NMV.

22 De tijd is er rijp voor
…….
Els Westra en Janneke Geluk
De Belgorod State University (Rusland) organiseerde i.s.m. de Universiteit van M┬čnster (Duitsland) en de vereniging Montessori Europe van 15 t/m 18 mei een internationaal congres met als thema ‘Maria Montessori’s idee over het kosmisch onderwijs en de kosmische opvoeding in de 21ste eeuw’.

24 Een lenteachtige atmosfeer. Drie generaties montessori-onderwijs aan het woord
Mirjam Stefels
en Michael Rubinstein
In het kader van 100 jaar montessori-onderwijs praten de auteurs met een aantal families waarin opeenvolgende generaties montessori-onderwijs volgden en volgen.

26 Montessori-activiteiten voor mensen met dementie
Rob Crama

28 Modern times
COLUMN
B@s

28 Colofon