Montessori Magazine — Jrg. 27 (december 2003) Nr. 2

3 De meerwaarde van digitaal leren in een montessorischool
Sonja Vetter

6 Zesde landelijke bijeenkomst van montessori peuterleidsters
Thea van Diemen Berkhout

8 Het jonge kind: de ruggengraat van het montessori-onderwijs
Tessa Wessels

10 Een kijkje in een montessoriklas in Amerika
Jacqueline de Groot

12 Van het NMV bestuur en de sectievoorzitters
Verenigingsnieuws

14 Agenda en mededelingen
Verenigingsnieuws

15 Jaarvergadering NMV
Micha‘l Rubinstein

16 Schoolleidersconferentie VMO – 29 en 30 september 2003
Maik de Feijter

17 Kinderen met ADHD in de montessoriklas (deel 1)
Miriam Klamer

19 Mascha van Nieuwkerk, 13 jaar, celliste
Marguerite Berreklouw
“In de muziek moet je leren dat het nooit goed is”

21 Begrip ‘gevoelige periode’ nog steeds actueel
Rob Crama

23 Mobiel
B@s

24 Omslag achterzijde
Spelontwerpwedstrijd
– Redactieraad MM
– Rectificaties NMV Jaarboek 2003/2004