Montessori Magazine — Jrg. 42 (november 2018) nr. 1

02 Met elkaar
15 november: Algemene Ledenvergadering NMV
Floor Vermeulen

03 Richting
Quincy Elvira

04 Montessori-educatie is een levensstijl
Boukje van der Pant

06 Hoe lossen leerkrachten beloftes in?
Bob Molier

07 Inspirerende gesprekken met scholen over montessoritheorie in praktijk
Lex Spee

08 Vakkundig draaien met de Schijf van Vijf
Paul Op Heij

11 Praktische theorie en theoretische praktijk
Nel de Groot

13 Montessorionderwijs aanscherpen en verrijken!
Jaap de Brouwer, Patrick Sins

14 Principes achter de karakteristieken als sleutel naar vrede
Rogier Dijk

15 André Kuipers open technasium Metis Montessori Lyceum
Bob Molier

17 Lerende architectuur
Paul Op Heij

18 De Kwestie
Egbert de Jong, Manja Haze, Maarten Stuifbergen, Gabriël Enkelaar

20 MOC ontwikkelnieuws
Martine Lammers

22 Opvoeden opnieuw geijkt
Paul Op Heij

23 Montessori College Nijmegen motiveert leerlingen en ouders
Bob Molier

24 Colofon/vacature Montessori Magazine:
redacteur basisonderwijs