Montessori Magazine — Jrg. 37 (juli 2014) Nr. 4

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

1  Van de redactie
Bob Molier

2  De rijkdom van een eeuw montessorionderwijs
COLUMN
Cor Hoffmans, voorzitter NMV

3  Piazza
RUBRIEK
Felix Rottenberg

4  Brecht Willemse, een rode pionier van het montessorionderwijs
THEMA
Bob Molier
‘Tegenover kinderen van de volksschool werd veel lelijker gedaan dan tegen die van de zogenaamde middenklassescholen.’

6  Historische schets opleiding nul tot drie / We start education far too late!
THEMA
Joke Werver, Erica Dirven
De huidige vlucht van het aantal montessorikindcentra in Nederland roept de vraag op wanneer Montessori over jongere kinderen begon na te denken, dan de driejarigen die in haar Casa dei Bambini kwamen. En hoe kwam de opleiding voor leidsters voor kinderen van nul tot drie jaar tot stand? Een historische schets.

8  Kwaliteitsverbetering en materialen
THEMA
Fred Kelpin
Een belangrijke motor achter kwaliteitsverbetering van het montessorionderwijs in Nederland was Mario Montessori junior, kleinzoon van Maria. Zonder hem was de montessoriopvoeding in Nederland op de klippen gelopen. Een van de verdiensten van de ‘generaal zonder leger’ was de aanstelling van een montessorimedewerker bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Mario Montessori nam geen blad voor de mond, ook niet naar de montessorischolen zelf.

9  Help mij het zelf te doen
PAREL
Roeland Omlo

11  Hoe de VBS heeft bijgedragen aan de groei van het montessorionderwijs
THEMA
Simon Steen
De besturenorganisatie VBS (Verenigde Bijzondere Scholen, opgericht in 1921) zet zich vanuit Den Haag in voor algemeen bijzonder onderwijs, met nadruk op het vernieuwingsonderwijs. Bij de politiek, het ministerie van OCW en de inspectie van het onderwijs vraagt de VBS voortdurend aandacht voor de eigenheid van het onderwijs en voor de mogelijkheid voor scholen om zelf hun onderwijs te kunnen inrichten.

12  Uitbreiding montessoriopleiding en -onderwijs naar Zuid-, Oost- en Noord-Nederland
THEMA
Fred Kelpin
Fred Kelpin vertelt zijn verhaal over de uitbreiding van montessorionderwijs en -opleiding over ‘uithoeken van het land’.

13  Leerlingen van Cosmicus op zijn montessoriaans naar Rome
PAREL
Annelie Volgers

14  Bolkenstein, architect onderwijsvernieuwing
THEMA
Paula Leideritz
Those were the days…

16  Tien jaar Montessorischool Noordwijk
VERENIGING
Annemieke Wijma
Montessorischool Noordwijk bestaat 10 jaar. Tijdens de Montessoriconference op 24 september werken leerlingen van de school in de ‘glazen klas’ op de boulevard en vertonen oud-leerlingen delen uit de musical Mysterie Montessori, die zij op maandag 14 juli in zijn geheel uitvoeren. Directeur Yvonne de Kousemaeker vertelt over de start en ontwikkelingen die de school heeft meegemaakt en over haar motivatie om in het montessorionderwijs te werken.

19  Montessorischolen bezoeken met NMV-bril
VERENIGING
Bob Molier

20  Gemeenten financierien vroeg- en voorschoolse montessori-educatie
VERENIGING
Petra Janssen

22  Overheidsregels stimuleren goed onderwijs
DE KWESTIE
Egbert, Tessa, Els, San

24  Rubiks kubus
COLUMN
Bas Moll

25  Colofon