Meso Magazine — Jrg. 33 (februari 2013) Nr. 188

3 Hoe verder met governance?

Schoolbestuurlijk Nederland maakt zich zorgen. Lange tijd was er geen vuiltje aan de lucht en leken schoolbesturen hun zaken goed op orde hebben. De besturingsfilosofie van governance bood hen een goed verhaal. Maar de optelsom van incidenten zoals bij Zadkine, Amarantis en IN-Holland doet het besef toenemen dat schoolbesturen niet onfeilbaar zijn en dat de vlag van ‘goed besturen’ niet altijd de lading dekt. Het stelt de nieuwe bewindspersonen van OCW voor de vraag hoe dit tij te keren. De verwachting is dat zij actie gaan ondernemen. Maar moeten zij dat eigenlijk wel doen?

9 De professionele dialoog

Besturen moeten zich, gegeven de beleidsruimte die zij hebben, meer en anders verantwoorden over de kwaliteit en de prestaties van hun scholen. Dit stelt eisen aan de relatie tussen de bestuurders en hun schoolleiders: ze zijn op elkaar aangewezen en wederzijds afhankelijk. Een goed ontwikkelde professionele werkrelatie is daarom belangrijk. KPC Groep ontwikkelde een instrument ten behoeve van de professionele dialoog en deed er onderzoek naar.14 Professionaliteit in het onderwijs


In het huidige streven de kwaliteit van leraren te verbeteren, lijkt de nadruk meer te liggen op externe controle dan op professionele ontwikkeling van binnenuit. Onder het motto ‘van maakbaarheid naar raakbaarheid’ wil Gijs de Bont in dit artikel lezers verleiden tot een andere manier van kijken naar professionele ontwikkeling van leraren.

21 Te veel deelnemers, te weinig resultaten.

In de vier grote steden is twee derde van de jongeren onder de vijftien jaar van niet-Nederlandse afkomst. Hoe kunnen we het aanwezige talent onder deze nieuwe generaties het beste aanboren? De uitkomsten van het TIES-project, een groot Europees onderzoek onder jongeren van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie, kan helpen bij het formuleren van een antwoord. Op basis van deze internationale vergelijking maakt Maurice Crul een sterkte-zwakteanalyse van het Nederlandse onderwijssysteem.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

8 S.G. de Trekvaart

13 Hoe zit het met…

20 Ecologie van het onderwijs

27 Onderzoek

29 Boeken