Meso Magazine — Jrg. 33 (augustus 2013) Nr. 191

A.D. de Groots Vijven en zessen


Overheid, inspectie en bestuurders kijken voor het wegwerken van verschil in het cijfer tussen het centraal examen en het schoolexamen vooral naar de cijferkant van de zaak. Maar zoals uit recent onderzoek blijkt, leidt dat ertoe dat scholen het vooral zoeken in cosmetische oplossingen en teaching to the test (VLLT 2013). Focussen op de kwaliteit van de opgaven en de beoordelingsvaardigheden van docenten zou meer zoden aan de dijk zetten. Daar valt nog veel te winnen, ondanks A.D. de Groots oproep van een kleine vijftig jaar geleden.


9 Professionalisering
Onder invloed van het streven naar hogere onderwijsopbrengsten is professionalisering van leraren de laatste jaren hoog op de agenda van beleidsmakers bij overheid en schoolbesturen gekomen. De gangbare visie op professionalisering beperkt zich daarbij vaak tot de instrumentele kant. Wassink en Bakker stellen daar het perspectief van normatieve professionalisering tegenover. Zij betogen dat het van belang is een goede balans te houden tussen beide perspectieven. Ze onderbouwen dit met een casus en leggen de verbinding met de rol van de schoolleider.


De ‘groene vingers’ van de schoolleider
Een schoolleider wil onderzoeken of zijn overtuigingen over een docent over wie hij zich al jaren geen illusies meer maakt – ‘aan hem is geen eer te bahelen’ – van invloed zijn op zijn gedrag. Hij vraagt de docent een bijdrage te leveren aan een nieuw op te zetten activiteit. In de aanloop naar de uitvoering ervan overleggen zij regelmatig, waarbij de schoolleider stelselmatig probeert de docent positief te benaderen. Het resultaat van het ‘experiment’ is boven verwachting.

21 Onderwijsvernieuwing 2.0


Na Dijsselbloem lijkt onderwijsvernieuwing een gevaarlijk woord te zijn geworden, maar wie rondkijkt op scholen ziet dat onderwijsvernieuwing ‘onder de radar’ gestaag verder is gegaan. In dit drieluik, dat naast een inleiding bestaat uit twee artikelen, besteden we aandacht aan twee uitingen van deze vernieuwingsbeweging, die je misschien ‘Onderwijsvernieuwing 2.0’ zou kunnen noemen.


RUBRIEKEN

2 Redactioneel
8 S.G. de Trekvaart
14 Hoe zit het met…
20 Ecologie van het onderwijs

28 Onderzoek
30 Boeken