Meso Magazine — Jrg. 32 (augustus 2012) Nr. 185

4 Met of tegen elkaar?

Beordeelt de inspectie de onderwijskwaliteit van een school met een onvoldoende, dan spreekt zij daar het bestuur op aan, maar het zal vooral de schoolleider zijn die zich aangesproken voelt. Hoe ontwikkelt de relatie tussen schoolbestuurders en -leiders zich daarna? Uit zonderzoek van Maria van Hattum blijkt dat die samenwerking hapert. In dit artikel gaat zij met Wik Jansen in op rol, verantwoordelijkheid en gedrag van bestuurders en schoolleiders van (zeer) zwakke scholen.

11 Onderzoek in de school

Om de gebroken kennisketen tussen onderwijswetenschap en -praktijk te herstellen is het nodig anders te kijken naar de relatie tussen kennis en docenten. Zij zouden moeten worden erkend als professionals met een onderzoeksmatige houden, gewend vragen te stellen en systematisch kennis te ontwikkelen over de eigen praktijk en die van anderen, aldus Lockhorst, Meijer, Meirink en Oolbekkink-Marchand.17 Lerend werken in docententeams

Volgend de leden van het netwerk onderzoek-in-de-praktijk is het onderwijs gebaat bij ‘eigen’ onderzoek, dat het lerend werken van doncententeams en andere onderwijsprofessionals ondersteunt. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe dit onderzoek leerprocessen kan ondersteunen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

24 Leren of profileren

Met de Benchmark mbo vergelijken mbo’s onderling hun diplomarendement, deelnemerstevredenheid en financi‘le resultaten. Omdat de informatie ook openbaar wordt gemaakt en de buitenwereld dus kan meekijken, vinden mbo’s de benchmark niet alleen leerzaam, maar ook spannend. Dit blijkt uit onderzoek van ecbo naar de gebruiks- en leerwaarde van de benchmark.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

3 In memoriam Gerrit Vrieze

10 S.G. de Trekvaart

16 Hoe zit het met uw…

23 Ecologie van het onderwijs

29 Onderzoek

31 Boeken