Meso Magazine — Jrg. 30 (augustus 2010) Nr. 173

4 Leidinggeven vanuit energie
In plaats van dat leidinggevenden medewerkers in de organisatie ‘managen’, pleiten Steeman en Weijers voor een fundamenteel andere insteek, waarin leidinggevenden werken vanuit de energie van de mensen in hun teams. In dit artikel schetsen zij eerst een beeld van dat ‘werken vanuit energie’. Vervolgens gaan zij in op de daartoe noodzakelijke context, die zij duiden als een energievriendelijke omgeving. Tot slot gaan zij in op de vraag wat dit betekent voor leidinggevenden.

7 De competentiecockpit. Stimulans en hulpmiddel voor het leerproces van leraren.
Het systematisch en voortdurend leren van docenten kan op veel scholen meestal nog wel een stimulans gebruiken. Met de competentiecockpit die bunnen NUOVO is ontwikkeld, beschikken scholen en teams over een instrument waarmee dat leren op gang kan worden gebracht en gehouden, waarmee aan dat leren richting kan worden gegeven en waarmee het samen leren voortdurend kan worden gestimuleerd en systematisch ge‘valueerd.

12 Ruimte van de leraar beter faciliteren
Onderwijsvernieuwing heeft een grotere kans van slagen als leraren de ruimte krijgen om er zelf invulling aan te geven. Het vmbo-project Leren in Nieuwe Contexten beoogde jusit leraren die ruimte te geven. Het Valuascollege, een van de deelnemers aan het project, wilde de resultaten ervan weten en deed bij LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek daartoe een onderzoeksaanvraag. Vrieze, Wester en Van Daalen doen verslag: Nam de autonomie van leraren toe? Hun passie? en werd het leren van leraren lonender?


19 Vensters. Hulpmiddel bij horizontale dialoog Žn instrument voor bewaking onderwijskwaliteit.
Met het project Vensters voor Verantwoording wil de VO-raad de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen leggen. Hiertoe is in het project met ruim 150 pilotscholen een instrumentarium ontwikkeld waarmee scholen kunnen laten zien hoe ze presteren op twintig indicatoren. In dit artikel laten Van den Idsert en Jansen enkele van de extra mogelijkheden zien waarover besturen en schoolleiders kunnen beschikken wanneer zij deelnemen aan Vensters voor Verantwoording.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 11
– S.G. de Trekvaart 18
– Wassink 25
– Buitenlands nieuws 28
– Boeken 30