Meso Magazine — Jrg. 29 (oktober 2009) Nr. 168

4 Gespreid leiderschap in shcolen. Een dag met Jim Spillane
James P. Spillane is hoogleraraar aan de Northwestern University in Chicago, Verenigde Staten. Hij introduceerde de term ‘distributed leadership’ in het denken over leiderschap in het onderwijs en heeft hier de afgelopen jaren in wetenschappelijke kring steeds meer bekendheid mee gekregen. In de praktijk van scholen is er echter nog weinig over hem en zijn werk bekend. Op uitnodiging van APS en het Expertisecentrum Leren van DOcenten kwam Jim Spillane onlangs een dag naar Nederland om te praten over zijn werk en om samen met enkele genodigden te onderzoeken wat zijn inzichten kunnen opleveren voor de Nederlandse situatie.

10 Eergerelateerd geweld op school
De meeste scholen besteden inmiddels aandacht aan loverboys, huiselijk geweld en seksuele intimidatie. Eergerelateerd geweld is voor de meeste scholen nog een nieuw fenomeen. Iedereen kent de vreselijke verhalen uit de media van vaders die hun dochters op vakantie om het leven brengen, omdat de eer is geschaad. Meer subtiele manieren van bescherming van de eer en belemmering van de bewegingsvrijheid komen in Nederland echter ook voor. Scholen hebben hier natuurlijk ook mee te maken. Frank Studulksi laat zien wat eergeralateerd geweld precies is en wat scholen zouden kunnen doen.

16 Hoe kan onderzoek bijdragen aan goed onderwijs?
Er is een groeiende belangstelling voor onderzoek naar en in het onderwijs. Daarbij wordt vaak gesproken over de noodzaak van ‘evidence based education’. Helaas wordt de discussie hierover nogal eens kort door de bocht gevoerd, met weinig kritische distantie. Terwijl kritische distantie nu juist kenmerkend zou moeten zijn voor de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan het best mogelijke onderwijs. Volgens Sanneke Bolhuis is onderzoek een van de factoren die k‡n bijdragen aan het best mogelijke onderwijs, mits ook andere factoren aandacht krijgen. Ook vraag zij zich af welk soort donderzoek (door wie, wanneer, waarover) en onder welke condities aan goed onderwijs bijdraagt


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 9
– S.G. de Trekvaart 14
– Wassink 15
– Meso Beschouwing 20
– Buitenlands nieuws 24
– Boeken 26