Meso Magazine — Jrg. 26 (februari 2006) Nr. 146

2 “Het lijkt er op dat scholen de veiligheidsproblematiek onderschatten….”
REDACTIONEEL

4 Agressie in de samenleving en op school. Wie zijn wij om grenzen te mogen stellen?
Hanneke Smit
Agressie in scholen is een afspiegeling van de agressie in de samenleving. Vanuit haar praktijkervaringen en met behulp van Ofman’s kernkwaliteiten analyseert Hanneke Smit de huidige agressie in de maatschappij en daarmee die op scholen. Kunnen we anders reageren dan we tot nu toe vooral doen en wat betekent dat voor onze intermenselijke relatise? Op basis van dit kader gaan Smit en Van der Feen in het vervolgartikel nader in op wat scholen (kunnen) doen aan agressie.

12 Ertoe doe! Een stappenplan voor een veilig schoolklimaat
Hanneke Smit en Jacqueline van der Feen
Als schoolleiders en leraren zich bewust zijn van hun paradigma’s met betrekking tot (on-)veiligheid en agressie, er nieuwe besluiten over nemen en op basis daarvan resoluut, respectvol en zonder te veroordelen grenzen stellen en dit leerlingen weten over te dragen, dan zal dat invloed hebben op de veiligheid op onze scholen. Dat was de conclusie van het hoofdartikel, waarinHanneke SMit de agressie in de samenleving en in de scholen in een breder kader plaatste. Vanuit dat kader schetst zij hierna, samen met Jacqueline van der Feen een stappenplan, gericht op de ontwikkeling van een veilige school.

21 Agressie ervaren door onderwijspersoneel
Nico van Kessel
Onderwijspersoneel ervaart in zijn werkomgeving agressie, dat weet iedereen en dat is van alle tijd. Desondanks voelt vrijwel niemand van het personeel zich onveilig in de klas, op school, het schoolplein of de directe omgeving van de school. Zo bleek uit een onderzoek dat in 2003 door de AOb is uitgevoerd.

24 Peermediation. Het oplossen van conflicten tussen leerlingen d——r leerlingen
Annette de Koning-Meeus
Peermediation kan bijdragen tot het ‘opruimen’ van conflicten in scholen. Het is een andere manier van conflictoplossing. Anders omdat leerlingen optreden als mediator. En anders omdat het resultaat alleen winnaars kent. In dit artikel werkt Annette de Koning-Meeus de voordelen van peermediation uit. Uit ervaringen op scholen is gebleken dat, wanneer leerlingen het vertrouwen krijgen de rol van peermediator te vervullen, dit mede bijdraagt tot een opener en verdraagzamer klimaat op school.

28 MESO: Beschouwing: Veiligheid tussen poortjes en gemeenschap
Jeroen Onstenk
Veiligheid is een inherente en – getuige onze adrenalinehuishouding – ook een fundamentele, natuurlijke behoefte. Maar het is er wel ŽŽn met markante tegenstrijdige trekjes. Jezelf of je kinderen in veiligheid brengen, is een fundamentele reactie op gevaar en dreigende onzekerheid. We hebben behoefte aan plekken waar we veilig zijn en aan personen die ons beschermen. Van thuis en van de school als buffer tussen thuis en de wereld, verwachten we veiligheid. Jeroen Onstenk beschouwt.

RUBRIEKEN

9 Parketvloernabije reflectie
COLUMN
Arie Olthof

11 Meso Personalia

18 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

20 SG De Trekvaart
CARTOON

32 Boeken
– Werkplaats onderwijs
– Leiderschap verandert