Meso Magazine — Jrg. 25 (september 2005) Nr. 143

2 “Recentelijk publiceerde Schoolmanagers_VO het Innovatieplan_VO, ….”
REDACTIONEEL

3 Sturen op leer- en veranderingsbereid. Op zoek naar de balans tussen directe en indirecte sturing
Ilse van Eekelen en Hartger Wassink
Hoe ga je als schoolleider om met docenten die zich onttrekken aan verandering, of er weerstand tegen bieden? Vaak besluiten schoolleiders aan de slag te gaan met degenen die wel willen meedoen en geen energie meer te steken in docenten die niet willen. Van Eekelen en Wassink vinden dat het hoog tijd is dat er een einde komt aan dit gedoogbeleid. Met een juiste mix van directe en indirecte sturing kunnen schoolleiders recht doen aan verschillen tussen docenten en ook de niet zo leer- en veranderingsbereide docenten, toch in beweging krijgen.

11 Tijdens de verbouwing… gaat de verbouwing gewoon door
Marc Veldhoven en John Schobben
Hoe betrek je alle medewerkers bij verandering? Ook Veldhoven en Schobben worstelden met die vraag en vonden aanknopingspunten in het werk van Geogheban, over de kloof tussen voorlopers enerzijds en volgers en achterblijvers anderzijds. Iedere groep vraagt een eigen manier van sturing door het management. Omdat kennisondernemingen zoals roc’s voortdurend in beweging zullen zijn, zal het management de balans moeten vinden tussen chaos en structuur, zodat alle groepen docenten kunnen bijdragen aan innovatie.

21 Het nieuwe inspectietoezicht in het voortgezet onderwijs
Yolande Emmelot, Sjoerd Karsten, Guuske Ledoux en Ard Vermeulen
Proportionaliteit is een belangrijk beginsel in de Wet op het onderwijstoezicht, die sinds 2002 van kracht is. Wat merken scholen voor voortgezet onderwijs van dat beginsel? Hoe ervaren zij ┬čberhaupt het vernieuwde inspectietoezicht? Onder meer deze vragen stonden centraal in een onderzoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut deed in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoekers doen verslag van de ervaringen in het voortgezet onderwijs.

25 Eigenwijs onderwijs moet
MESO Beschouwing
Sjoerd Sol
Sjoerd Sol breekt in zijn Beschouwing een lans voor ‘eigenwijs onderwijs’.

RUBRIEKEN

9 Berekening
Column
Pieter Leenheer

10 Meso Personalia

17 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

20 SG De Trekvaart
CARTOON

28 Boeken
– Coach jezelf, versie 2.2
– Go VMBO?! Een onderzoek naar het oordeel van vmbo leerlingen over het vmbo.
– Waarvan Akte, geschiedenis van de MO-opleidingen 1912-1987.