Meso Magazine — Jrg. 23 (oktober 2003) Nr. 132

Coverartikel: Segregatie in het onderwijs

3 Segregatie in het Amsterdamse voortgezet onderwijs
COVERARTIKEL
Sjoerd Karsten en Guuske Ledoux
Het afgelopen half jaar is er onderzoek gedaan naar segregatieverschijnselen in het Amsterdamse onderwijs. Via groepsgesprekken en afzonderlijke interviews met scholen voor voortgezet onderwijs is door de onderzoekers Sjoerd Karsten en Guuske Ledoux de mening gepeild van een ruime meerderheid van Amsterdamse scholen.

10 Tussen horizon en fata morgana. Investeren in schoolontwikkeling
Rob Mioch
Zo’n veertig scholen voor voortgezet onderwijs in de grote steden hebben de opdracht gekregen in vier jaar tijd de talenten van de leerlingen beter tot hun recht te laten komen en docenten een aantrekkelijker werkomgeving te bieden. Dit betekent voor deze Onderwijskansenscholen een forse omslag. In dit artikel wordt door Rob Mioch vooral stil gestaan bij wat er in de scholen is gebeurd en gebeurt.

18 Ruimte voor verandering
Frank Weijers
In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs heeft Frank Weijers in april en mei van het jaar 2003 negen succesvolle innovatieve projecten in het beroepsonderwijs bezocht. Door middel van interviews met betrokkenen is zo een beeld ontstaan van factoren die van belang zijn bij de succesvolle invoering van elk van die vernieuwingen.

25 Leren binnen en buiten school: apart of geĀ•ntegreerd?
MESO Beschouwing
Jeroen Onstenk
Langzamerhand lijkt er bredere consensus te groeien over het feit dat leren niet alleen plaats vindt op school, maar zich uitstrekt van de wieg tot het graf en kan en moet plaatsvinden in velerlei plekken en vormen. Reden genoeg voor Jeroen Onstenk om in Meso Beschouwing dieper in te gaan in de relaties tussen leren binnen en buiten de school.

Rubrieken
2 Redactioneel
9 MESO
Column
15 Buitenlands nieuws
21 MESO Personalia
22 SG De Trekvaart
23 MESO Scholing
29 De Leestafel